Képviselő-testület választás

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1992 decemberi konferenciáján hagyta jóvá a "Magyarországi Katolikus Egyházközségi Képviselő-testületek Szabályzatát".

Az Egyházközségi Képvisel testület tagjai és vezetői - kivonat a szabályzatból:

A képviselő testület tagjai azok a katolikusok lehetnek, akik

a/ tartósan az egyházközség területén laknak,

b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,

c/ teljesen cselekvő képesek,

d/ az egyházi el írások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közösségéből,

e/ megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)

f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,

g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,

h/ készek e feladat ellátására.

Az egyházközségi képviselők jelölésénél figyelemmel kell lenni arra,

hogy a plébánia híveinek lehetőleg minden rétege képviselve legyen életkor, nem, foglalkozás és a település földrajzi részei szerint; hogy a jelölt ismerten vallásos és tevékeny hív legyen, aki valódi feladatot lát majd megbízatásában, és vállalja a velejáró munkát is.

Továbbá példaadó egyéni és családi életet él, apostoli lelkület , józan ítél képesség és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkezik.