Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki.

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs:

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéták: Bethlen Klára, Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Hirdetés 2022. január 23.

Január 24-én hétfőn a felnőtt katekézis elmarad.

Január 25-én kedden az óvódás hittan elmarad.

Február 5-én szombaton elsőáldozási felkészítés lesz a templomban 9:00 és 11:00 óra között.

Ez idő alatt a plébánia hittantermében János atya várja a szülőket, hogy mind lelki, mind technikai ismeretekkel, beszélgetéssel segítse a családokat, szülőket és általuk a gyermekeiket a keresztény életben való növekedésben Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Egyházközségünk csatlakozik a hazánkban 15. alkalommal megrendezésre kerülő Házasság hete programjaihoz.

Az első esemény a 2022. február 12-én 10-13 óra között tartandó házaspárok túrája. A túrát a falu belterületén szervezzük, hossza 6 km. A túra végén forró italokkal és szerény ajándékkal fogadjuk a párokat a plébánián.

Jelentkezni lehet a solymarkatolikus.hu e-mail címén, a sekrestyében vagy a plébániai irodán hivatali időben, a házastársak nevének, a házasságkötés évének és a gyermekek számának megadásával. Jelentkezési határidő 2022. február 6.

További információ a hirdetőtáblán, vagy a szervezőktől kapható:

Papp János+36-30 3110544

Hirdetés 2022. január 15.

Január 17-én hétfőn kezdődik az ökumenikus imahét.

Ez alkalomból a solymári Református Imaházban hétfőn 18 órakor közös Istentisztelet keretében beszédet mond Szemere János plébános.

Január 18-án kedden 18 órakor a római katolikus templomunkban Dani Eszter református lelkész fogja az igét hirdetni.

Imahét a keresztények egységéért

A katolikus Egyház nagyon szívén viseli Alapítójának a szenvedése előestéjén Atyjához intézett kérését: „mindnyájan egyek legyenek”, s ezért nagyon buzdítja a hívőket, hogy buzgón imádkozzanak a keresztények egységéért.

1.& Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a keresztények egységéért tartott imahét néhány imádságos összejövetelén és e hét záró szertartásán részt vesz.

2.& Részleges búcsút nyerhet az a hívő, aki jóváhagyott imádságot áhítattal elmond a keresztények egységéért.

pl. Mindenható és Irgalmas Isten:

Mindenható és irgalmas Isten, aki a különböző népeket Fiad által egy néppé akartad egyesíteni, add kegyesen, hogy azok, akik keresztény névvel dicsekszenek, minden megosztást félretéve, egyek legyenek igazságban és szeretetben, és minden ember az igaz hit fényétől megvilágosítva, az egy Egyházba testvéri közösségben összejöjjön. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Spányi Antal megyés püspökünk kérése, hogy 2022.Pünkösdjéig minden egyházmegyés plébánián történjen meg az Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak megválasztása!

Kérjük, azok jelentkezését, akik megfelelnek a Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestület Szabályzat kiírásának (olvasható a faliújságon, illetve a honlapon) és szeretnék segíteni javaslataikkal, munkájukkal az egyházközséget! Kérünk egy kb. 10 mondatos bemutatkozó levelet, illetve egy arcképes fényképet! Leadható a plébánián hivatali időben, illetve a sekrestyében misék előtt vagy után!

Jelentkezési határidő: 2022.március 02. Hamvazószerda!

A jelöltek bemutatkozását 2022.április 24-ig a templom belső üvegajtajára kihelyezett hirdetésben olvashatják!

A jelöltekre a szavazatokat 2022. április 24-én 8:30-20:00 óráig adhatják le személyesen a plébánia hittantermében egy 3 tagú Szavazatszámláló Bizottság előtt!

Aki idős, beteg, de szeretne szavazni, kérem jelezzék a plébánián pontos cím megadásával és elmegyünk hozzá!

Bővebb tudnivalók a választással kapcsolatban a hirdetőtáblán, illetve a www.sokat.hu honlapunkon olvashatók!

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

Az elsőáldozás Solymáron 2022.április 30-án, szombaton a 10:00 órai szentmise keretében lesz megtartva! Azok a gyermekek, akik nem Solymáron vesznek részt hitoktatásban, de itt szeretnének első szentáldozáshoz járulni, kérjük hogy a jelentkezési lapot a sekrestyében vegyék át és legkésőbb január 30-ig kitöltve hozzák vissza! Első felkészítés 2022.február 5-én 9-11 óráig lesz megtartva! Bővebb tájékoztatást Laskó Beátrix Trixi hitoktató e-mailes levelezőlistán ad a szülőknek!

Hirdetés 2021. december 18.

December 1-től lehet szentmisét felajánlani. Előjegyezni, illetve befizetni csak személyesen lehet a plébániahivatalban hivatali időben.

A szájmaszk viselése a szentmisék alatt a templomban és a templom előterében, valamint a sekrestyében is kötelező! Kérem a járványügyi előírások betartását!

Hirdetés 2021. november 14.

Továbbra is várjuk a ministránsok jelentkezését oltárszolgálatra! Jelentkezni lehet a sekrestyében, illetve Dezsényi Péternél és Taller Boncánál!

Hirdetés 2021.november 7.

Megjelentek újabb kiadványaink a „Kereszttől a kőtemplomig” és a „Solymár temploma és kegyképe" címmel. A kiadványokért 1000.-Ft adományt köszönettel veszünk. A könyvek a sekrestyében kaphatók!

Hirdetés 2021. október 31.

Megérkeztek a 2022-es naptárak. Az újságos asztalról megvásárolhatók.

Gyertyák még korlátozott számban kaphatók a sekrestyében.

Hirdetés 2021. október 23.

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni! Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Hirdetés 2021. október 10.

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában! Felelős: Klingerné Anna.

Szemere János sk.

plébános

Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk. Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek.

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.

Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak!

Szent Család, könyörögj érettünk! Ámen

21.12.1 CD előzetes v2.mp4

Karácsonykor már felcsendülhetnek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban.

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál. Tel.: +36-30 8420323

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről.

A most megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel.

Idén új fénnyel ragyog a csillár és a karácsonyfa (1,5-1.5 perces videók)

21.11.18 Csillár felújítás.mp4
21.12.14 Templomi karácsonyfa.mp4

A Templom tér karácsonyi fényben - Barcsik Géza fotói

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
20.12.20. Adventi ráhangoló.mp4

2020.december 20. Adventi ráhangoló

A korábbi katekézis (ördögűzés / exorcizmus a sátán eredete) felvétele az archívumban látható. A december 6-i felnőtt katekézis elmarad.

90 napos lelkigyakorlat

Kedves Férfiak!

Most elsősorban hozzátok szólunk: egy különleges, csoportosan végezhető, 90 napos lelkigyakorlatra, az Exodus 90-re hívunk titeket....

Hirdetés 2021. október 17.

A Szent Angéla Gimnázium szeretettel várja nyílt napjára az érdeklődőket november 4-én és 16-án, továbbá december 1-én.

A részletekért kattintson a képre.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 2021. november 2-án azonnali hatállyal járványügyi rendelkezést léptetett életbe a Székesfehérvári Egyházmegyében.

– szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységeken a hívek számára ismét kötelező a maszk viselése.

A rendelet teljes szövege a linkre kattintva olvasható:

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Adventi ráhangolódás:

December 1-től 24-ig minden nap új zenei meglepetést rejt a BDZ adventi naptára.

A képre kattintva érhető el a naptár.

Jézus története című zenemű szöveges narrációval Írta és előadja Benda Gábor

Gräfl Jánosné - Jablonkay Mária tanítónő Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulójára, 1931-ben írt "Szent Erzsébet üzenete" című verse és Szent Erzsébet életének leírása:


Október 16-án a pilisszentiváni és a solymári hívek közös zarándoklaton vettek részt Péliföldszentkereszten.

Szeptember 19-én a Corvinus Vegyeskar alapításának 25. évfordulója alkalmából kiváló zeneművészek közreműködésével koncertet adott templomunkban,.

A Szél-hegyen a keresztút egész évben látogatható:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

100 éves szentének gyűjtemény


A teljes szövegkönyv a gombokra kattintva érhető el

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Erdő Péter

Június 20-án vasárnap 15 órakor német nyelvű szentmise keretében emlékeztünk a német nemzetiségű lakosság 311 évvel ezelőtti betelepítésére.

November 3-tól 18 órai kezdettel a Mindenszentek napi temetői szentmise felvételét tekinthetik meg a PilisTV nézői. A műsor megnézhető továbbá a PilisTV honlapján, a PilisTV Facebook-oldalán, és a solymaronline.hu honlapon.

A felvétel a képre kattintva érhető el

PLÉBÁNIAI FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

Idén emlékezünk templomunk felszentelésének 200. évfordulójára. Erre az alkalomra egyházközségünk rajzpályázatot hirdetett:

AZ ÉN TEMPLOMOM”

témában, a Solymáron élő óvodások, az alsó– és felső tagozatos gyermekek részére.

Az alkotásokat háromtagú szakmai zsűri bírálta el. Korosztályonként az első három helyezett és a különdíjasok kerültek jutalmazásra.

A díjakat, 2021. május 16-án a 10:30-as szentmise végén kapták meg a helyezést elért gyermekek.

Az alkotások megtekinthetők a hétvégi szentmisék előtt és után fél órával 2021. június 19-ig.

Mind a 42 beérkezett pályaműhöz gratulálunk! Köszönjük minden gyerek munkáját!

A Szervezők

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fotók: solymaronline.hu

ÓVODÁSOK

1. helyezett:

KOVÁCS ANNA 6 éves

2. helyezett:

VARGA IZABELLA 4 éves

3. helyezett:

TÖRÖK LUKÁCS 6 éves

Külön díj:

BODNÁR DÁVID 6 éves

ALSÓ TAGOZATOSOK

1. helyezett:

SZILÁGYI ORSOLYA 2/C.

2. helyezett:

AGÓCS MARTIN 1/A.

3. helyezett:

ZIMA SZIBILL 3/A.

Külön díj:

KISS DORINA 2. osztály

FELSŐ TAGOZATOSOK

1. helyezett:

ROCHLITZ RITA 13 éves

2. helyezett:

ENCZMANN SÁRA 12 éves

3. helyezett:

ZIMA ZELMA LILI 12 éves

Külön díj:

KISS NADIN 12 éves

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953 E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


Az önkormányzat érintésmentes kézfertőtlenítőt adományozott templomunknak, amit a Településüzemeltetési Kft. szerelt fel. Közösségünk nevében köszönjük!

Nyilatkozat

Az alábbiakban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös nyilatkozatát olvashatják a susai Székesegyház elleni támadásról, mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel17,17-28).


Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

A külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…

Szeptember 11-én pénteken zarándoklattal és a Fatimai kápolnánál tartott szentmisével kezdődött a solymári búcsú.

A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

Június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

Új logisztikai központ épült Székesfehérváron a Katolikus Karitász részére.

A képre kattintva olvasható a hivatalos sajtóközlemény.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán szakdolgozat készült a templom 3D-s modellezéséről.

A fotogrammetria legújabb technikai felszereléseinek és szoftvereinek alkalmazásával készült mérések értékes adatokkal szolgálnak úgy a külső, mint a belső terek pontos felméréséről, formájáról.

Várjuk családok jelentkezését a plébániahivatalba a templom virágdíszítésére.

Befejeződött az adománygyűjtés a Budakeszi Hospice osztály javára. Dr Deák Ágnes levele:

Kedves Csaba atya !

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományokat az egész közösségnek, és a sok szervező munkáját a Plébános atyának! A Hospice Osztály dolgozói és jómagam nevében kívánunk Önnek áldott Karácsonyt!

dr Deák Ágnes

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.