Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymariplebania@gmail.com

Plébános:

Kiss Csaba

Elérhetősége:

Telefon: +36-30-602-8862

Világi lelkipásztori munkatárs: Milbich Tamás, Papp János

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéta: Sarlós Ágnes

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra

Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Csaba atya kórházi kezelésen van, ezért a hétköznapi szentmisék időpontjában igeliturgiát tartanak a megbízott világi lelkipásztori munkatársak.

Az igeliturgiát diakónus vagy olyan világi lelkipásztor tartja, aki engedélyt, meghatalmazást kapott rá.

Az igeliturgián való részvétel szentmise hallgatásnak minősül a pap bárminemű akadályoztatása esetén. Közös imák, a napi olvasmányok és evangélium, esetleg prédikáció, a végén pedig áldoztatás.

November 1. - vasárnap

Mindenszentek ünnepe - Allerheiligen

Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja.

Imával, szentmisével és gyertyagyújtással emlékezünk elhunyt szeretteinkről.

2000-től munkaszüneti nap, parancsolt ünnep.

Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

A külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

Kérem Mindenki figyelje a hatóságok utasításait és tartsa is be a kéréseiket, utasításaikat.

Csaba atya

A Magyar Katolikus Püspöki Kar szeptember 4-én közleményt adott ki a COVID-19 járvány felerősödése miatt

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők figyelmét.......

Nyilatkozat

Az alábbiakban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös nyilatkozatát olvashatják a susai Székesegyház elleni támadásról, mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel17,17-28).


Október 8.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Szent István király felajánlása óta nagyasszonyunknak tiszteljük a Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk számára.

Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon. Amióta Szent István király elsőként a világon felajánlotta neki az országot, emlékezete él minden idők nemzedékeiben..

Talán sokszor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy milyen nagy szüksége van népünknek Mária közbenjárására, védelmére.

Szeptember 27-én a volt az elsőáldozás Solymáron, Pilisszentivánon és Plisvörösváron.

A szabadtéren megtartott szentmisét a PilisTV ezúttal Pilisvörösvárról közvetítette.

Szeptember 13-án kezdődött volna a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Ebből az alkalomból a videósorozat készült üzenetekkel, hitvallással.

A kongresszus a járvány miatt ez évben elmarad, de új időpontban 2021. szeptember 5. és 12. között kerül megrendezésre.

Szeptember 11-én pénteken zarándoklattal és a Fatimai kápolnánál tartott szentmisével kezdődött a solymári búcsú.

A solymári búcsú időpontja "Szűz Mária neve" ünnepe, közel a Kisboldogasszony - Szűz Mária születésnapjához.

"Szűz Mária neve" templomunk névadója.

A Mária kegykép pontosan azon a helyen áll ma is, ahol 250 éve egy útszéli keresztre akasztották, kőstációt, kápolnát, majd templomot emeltek köré. (Forrás: szepsolymar.hu)

Ne feledkezzünk meg a búcsú lényegéről!

A búcsú katolikus bűnbánati vallásgyakorlat, amely a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó ideig tartó büntetés elengedése.

Templomunk búcsúja idén szeptember 11-től 14-ig tart.

Augusztus 20.

Magyarország nemzeti,- és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. István - Szent István király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország védőszentjének tiszteletére tartott – főünnepe.

Augusztus 20-án a 1/2 11-kor kezdődő szentmisét követően került sor az új kenyér megszentelésére.

A kenyereket és cipókat a Mentesi pékség, és a HEL pékségek biztosították.

Az ünnep fényét emelte, hogy a HEL pékség 2020-as év leginnovatívabb , burgonyás-rozmaringos kenyere megszentelve került első ízben a nagyközönséghez.

100 éves szentének gyűjtemény


A teljes szövegkönyv a gombokra kattintva érhető el

A Katolikus Karitász saját forrásból tízmillió forintos gyorssegéllyel segít Bejrútban a Libanoni Karitászon keresztül, amelyhez összefogás keretében lehet csatlakozni pénzadományokkal.

Pálos rendtörténeti kiállítás, Solymáron, a templom mellett - 2020. július 27- és 30., délelőtt 10 és este 6 óra között.

A vándorkiállítás a magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös, mindenki számára átélhető magyar örökséget mutatja be. Célja, hogy útja során ne csak a katolikus, s ne csak a hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem.

A nyolc részből, nyolc egymástól némiképp elkülönített tételből álló tárlat részeit az evangéliumi nyolc boldogság mondatai fűzik össze.

A kiállítás megtekintése mindenki számára térítésmentes!

A PilisTV a továbbiakban is rendszeresen közvetíti a vasárnapi szentmiséket és egyházközségünk jelentős eseményeit.

Június 21-én vasárnap 16 órakor szentmise keretében emlékeztünk a német nemzetiségű lakosság 300 évvel ezelőtti betelepítésére.

A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

Június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Erdő Péter

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 19-én rendelkezett az egészségügyi válsághelyzet miatt a szentségek kiszolgáltatásáról:

Május 31-től vasárnaponként a régi miserend lépett életbe.

Csaba atya kéri a híveket, hogy a templomban és a szabadtéren kiemelten figyeljenek a továbbra is szigorú egészségügyi szabályokra, mint a másfél méteres védőtávolság betartása, a kézfogás és a fizikai érintkezések elkerülése!

Új logisztikai központ épült Székesfehérváron a Katolikus Karitász részére.

A képre kattintva olvasható a hivatalos sajtóközlemény.

Húsvét üzenete

Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre.

Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, de nem szabadította meg a világot a szenvedéstől.

Jézus szavai (Jn 16.33b): „Bízzatok, én legyőztem a világot !”

"Az Úr Jézus megjelent a feltámadása után: „Péternek, azután a tizenkettőnek, azután megjelent több mint ötszáz testvérnek (hívőnek) egyszerre, akik közül sokan ma is élnek. " Idézet Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből.

A járványügyi helyzet miatt Spányi Antal megyéspüspök úr 2021 Pünkösdjéig meghosszabbította az egyházközségi képviselő-testületi tagok kinevezésének érvényességét.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

A keddenkénti óvodás hittan elmarad.


A bérmálás és a bérmálási előkészítő oktatás a Püspökséggel egyeztetve őszi időpontra kerül át.

A várható új időpontról tájékoztatást fogunk adni.

A Passio 2020 április 4-re tervezett előadásai elmaradnak.

A passiojáték egy későbbi időpontban kerül bemutatásra.

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán szakdolgozat készült a templom 3D-s modellezéséről.

A fotogrammetria legújabb technikai felszereléseinek és szoftvereinek alkalmazásával készült mérések értékes adatokkal szolgálnak úgy a külső, mint a belső terek pontos felméréséről, formájáról.

Várjuk családok jelentkezését a plébániahivatalba a templom virágdíszítésére.

Befejeződött az adománygyűjtés a Budakeszi Hospice osztály javára. Dr Deák Ágnes levele:

Kedves Csaba atya !

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományokat az egész közösségnek, és a sok szervező munkáját a Plébános atyának! A Hospice Osztály dolgozói és jómagam nevében kívánunk Önnek áldott Karácsonyt!

dr Deák Ágnes

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.

4 évi előkészítő munka után elkészült a templom külső renoválása.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott anyagokkal és színekkel új megjelenést kapott a templom.

A munkálatok teljes költsége elérte a 90 millió forintot.

Ebből 70 millió forintot az egyházközség fizetett, 20mFt hitelt az egyházmegye biztosított.

A hitel törlesztéséhez az egyházközség várja a polgárok és vállalkozások adományait a Solymári Római Katolikus Plébánia vagy a Golgota Alapítvány számlájára.

A Solymár Római Katolikus Plébánia számlaszáma: MKB Bank, 10300002-10588224-49020018.

Akinek adóigazolásra van szüksége, a Solymári Golgota Alapítványon keresztül juttathatja el adományát.

A Golgota Alapítvány számlaszáma: K&H Bank10404065-40611862-00000000 .

Kapcsolattartó: Horányi Márton +36-30 964 6632

A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Számos közreműködővel ismét művészi értékű videót készített Milbich Tamás.

A téma, a képi effektusok, alatta Vivaldi és J.S.Bach zenéje alighanem minden hívő számára felejthetetlen élményt nyújt.

A videó az alábbi linken érhető el: