Solymár Római Katolikus Plébánia

Szűz Mária Szent Neve templom

2083 Solymár, Templom tér 8.

Székesfehérvári Egyházmegye 

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

Bankszámla:  Solymár Római Katolikus Plébánia                 MBH Bank Nyrt.  65700062-10133297                                                   


1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki. 

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs: 

Dauner Henrik, Dezsényi Attila, Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök:  Dauner Henrik

Katekéták: Bethlen Klára,  Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes


Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna) 

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Hirdetés 2023. szeptember 23.


Felnőtt katekézis indul szeptember 25-én hétfőtől kéthetente 19:15-20:15 óra között. Időpontok és az előadások témái a faliújságon és a honlapunkon olvashatóak. Az előadássorozatra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

  Október a rózsafüzér hónapja. A hétköznapi szentmisék este 18:30-kor kezdődnek, és minden szentmise előtt 18 órakor rózsafüzért imádkozunk. Szerdán nincs szentmise, így ezen a napon nem tartunk rózsafüzért sem. Szeretnénk, ha minél többen lennénk, akik imádkozzuk a rózsafüzért, ezért fel lehet iratkozni a hátsó kisasztalra kitett lapra egy-egy, akár több alkalomra is.

  Szeptember és októberben bérmálási előkészítők már nem lesznek.  A bérmálkozásra készülők részére október 26-án csütörtökön 19:15-kor bérmálkozási főpróba, majd szentgyónási lehetőség lesz a templomban. A gyóntatásban vendég atya is fog segíteni.

  Október 28-án, szombaton 16 órakor lesz a bérmálás. A bérmálkozók és bérmaszüleik legkésőbb 15:30-ra érkezzenek meg a hittanterembe, ahonnan közösen vonulunk át a templomba. Kérjük a pontos megjelenést.

  2024-ben megjelenik Solymár Családkönyve.  A kiadványban szerepelni fognak a valaha Solymáron élt családok, személyek anyakönyvi adatai 1923-ig.  Aki szeretne hozzájutni ehhez a könyvhöz, kérjük mielőbb iratkozzon fel  Elischné Draxler Erzsébetnél: elischerzsi@draxler.hu vagy telefonon jelezze vásárlási szándékát a 06-30/354-6084 telefonszámon.

  „Mint férfi a férfivel” Érdekelnek még a Jóisten dolgai?

Elmondanád, hogy mit tanultál, mit hallottál, és Te hogyan gondolod?

Vannak élményeid, maradtak kérdéseid? Nekünk is!

Ezeket jó megosztani. Beszélgessünk róla szabadon!

Gyere a férfisátor találkozóira! Várunk Téged is!   Első alkalom 2023.10.03-a kedd 20:30 a plébánia hittanterem. Utána két hetente ismétlődik.

  Köszönetet szeretnénk mondani a plébánia kültéri feszületének felújításában, illetve a sekrestyés ház ablakainak festésében  nyújtott munkájáért és segítségért Tarlós Istvánnak, Lucz Józsefnek, Elisch Jánosnak, Viszlay Bélának, és köszönjük az Iparegylet  anyagi támogatását 

Szemere János sk.

 plébános

A részletekért kattintson a képre

Korábbi hirdetmények

Trixi néni hitoktató hirdetései:

Elsőáldozási előkészítő Solymáron: A 2023/2024 tanévtől változik az elsőáldozásra a felkészítés. Ezentúl heti rendszerességgel októbertől-május végéig plébániai előkészítő csoporthoz lesz kötött. Ezeknek a foglalkozásoknak az időpontja:  Plébánia hittanterem:   hétfő: 14:00-14:45 óra

Elsősorban a 3.évfolyamot érinti, de szeretettel várjuk azokat is, akik még nem részesültek az Oltáriszentségben és a Bűnbocsánat szentségében és ezt pótolni szeretnék.   Akiknek ez az időpont nem megfelelő, csatlakozhat/nak a pilisszentiváni felkészítő csoporthoz hétfőnként 15:00 órától.

Action Bible club foglalkozásokra várom a felső-tagozatos diákokat Pilisszentivánon kéthetente csütörtökön 16:00-17:30-ig. A foglalkozás első felében mindig egy bibliai történetet szeretnék közösen feldolgozni képregényes Biblián és játékokon keresztül. A foglalkozás második felében közösségépítő játékokkal várom a fiatalokat. 

A csoportok októbertől indulnak. Érdeklődni lehet János atyánál és Laskó Beatrix Trixi néni hitoktatónál.

Szemere János sk.

plébános

A részletekért kattintson a képre

A képre kattintva a vasárnapi pápai szentmise felvétele látható

Stációk a Szél-hegyen:

A stációk domborművei:

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

A Szent Nagyhét liturgiáinak felvételei Varga János atya, a Pázmáneum bécsi rektora és Szemere János atya celebrálásával


Felhívások, közlemények

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének kiszolgáltatását.  Kérjük, hogy személyesen vagy telefonon jelezzék a plébános felé, aki minden esetben eleget tesz ennek a megkeresésnek.

Dicséretes és nagyon ajánlott évente is megünnepelni a házassági évfordulókat szentgyónással, szentmisével szentáldozássa. Még inkább a 25., 50., 60., és így tovább a házassági évfordulókat. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat.

Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól. Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

Továbbra is szeretettel várjuk ministránsszolgálatra azokat a fiúkat, akik részesültek az első szentáldozásban, és a 10 év feletti lányokat, akik szívesen felolvasnának a szentmiséken.

Szemere János sk.

plébános

Karácsonyra befejeződött az orgona felújítása. A munkát Korb Gábor orgonaépítő mester végezte. A felújítás során cserére kerültek a megkopott alkatrészek, és újra lett hangolva az összes síp.

Karácsonykor, az éjféli mise előtt Kovács Márk adott orgonakoncertet, amiből részletet hallhatunk a lejátszás gombra klikkelve.

22.12.24 Kovács Márk koncert.mp3

Változott a bankszámlaszámunk

2022 november 14-től az egyházközség bankszámláját a Takarékbank vezeti:„Solymár Római Katolikus Plébánia”  Számlaszám: 65700062-10133297

Előzetes.mp4

A képre kattintva rövid előzetes hallható a lemezről.

A legszebb solymári templomi énekek gyűjteménye új CD lemezzel gazdagodott. Az énekesekkel és fúvósokkal kiegészített Solymári Hagyományőrző Asszonykórus előadásában csendülnek fel a 88-as mise énekei és a legszebb Jézus énekek.

A lemez anyagába került továbbá az „Im offner Bergland” és a „Hymne der Ungarndeutschen” - a helyi németség által jól ismert énekek.

A CD Magyarország kormánya támogatásával készült.


A képre klikkleve olvasható a Katolikus Karitász részletes felhívása

A Gladiátor sztárjára osztották Gabriele Amorth atya, a híres exorcista szerepét Julius Avery új filmjében.

Az ausztrál rendező és forgatókönyvíró, Julius Avery egy természetfeletti jelenségeket bemutató thrilleren dolgozik, amely Gabriele Amorth, a római egyházmegye egykori ördögűzője emlékiratain és életrajzán alapul.

János atya a hívek nevében is megköszöni Szabó István faszobrász úrnak, hogy a templomunk számára elkészített 2 db faperselyt, amivel meg tudjuk szüntetni a nyitott perselyezést.  Elkészítése a járványhelyzetre való tekintettel is fontos volt számunkra. (pénz kézbevétele áldozás előtt). 

A perselyeket a nagyajtó előtt helyeztük el. Köszönjük!

Korábbi hirdetmények

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

A Férfi Sátor szervezői szeretettel hívnak és várnak minden férfi érdeklődőt csoportjukba. Kéthetente keddi napokon vannak a találkozók a plébánián.

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben  valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában!                      Felelős: Klingerné Anna.

Megalakult Solymár Katolikus Egyházközség képviselő testülete. 

Június 5-én, a pünkösdi nagymise keretében került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére.

A plébánia könyvtára szerdán 10 órától 12-ig, és pénteken 16-tól 18 óra között tart nyitva a hívek számára a plébánia hittantermében!  

Homor Ferenc könyvtáros elérhetősége:

mobil: +36 20 960 0409

e-mail: sokat.konyvtar@gmail.com

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni!  Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János  sk.

plébános

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

 gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről. 

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban. 

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál. 

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel. 

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát.

Keresztút a Biblia szavaival és a solymári kálvária domborműveivel:

Ministránspróbák 

Várunk téged is közénk!

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül! 

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953                             E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait. 

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért. 

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is. 

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

2020. június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra. 

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.