Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki.

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs:

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéták: Bethlen Klára, Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

A meghirdetett (nov.27-én) közös adventi koszorú készítése a plébánián a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad!

Akik otthon készítik el a koszorúkat, azok hozzák el az első november 27-i gyertyagyújtás alkalmával a szentmisére, ahol János atya megáldja.

27-én szombaton 18 órakor lesz az adventi gyertyagyújtás a Hagyományőrző Asszonykórus közreműködésével. Közvetlenül a szertartás után kezdődik az esti szentmise.

Jézus története című zenemű szöveges narrációval Írta és előadja Benda Gábor

Élő közvetítés kezdete 17:00

2021. november 28. 10:30 - Szentmise élő közvetítés Solymárról

Kérjük a híveket, hogy akik még nem rendezték idei egyházközségi hozzájárulásukat, azok legkésőbb december 15-ig rendezzék. Készpénz befizetésre a plébánián van lehetőség hivatali időben. Az egyházközség számlájára történő utalással is teljesíthető a hozzájárulás:

Solymár Római Katolikus Plébánia

65700062-10133297

A közlemény rovatba kérjük beírni a feladó pontos nevét, lakcímét, továbbá az "Egyházközségi hozzájárulás" szöveget!

Hirdetés 2021. november 29.

November 28-án vasárnap 17:00 órakor a templomban a „JÉZUS TÖRTÉNETE” zenemű hangzik el szöveges narrációva!. Írta és előadja: Benda Gábor. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

November 30-án kedden 17:00 órakor óvódás hittan lesz a hittan-teremben!

November 28-án vasárnap 17:00 órakor a templomban:”Jézus története” zenemű hangzik el szöveges narrációval. Írta és előadja: Benda Gábor. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.

Adventi időben november 29-től december 23-ig hétköznapokon roráte (hajnali) szentmisék lesznek reggel 6:00 órakor a templomban a szombati és a lelkigyakorlatos napok kivételével!

Adventi 3 napos lelkigyakorlat tartunk az esti szentmise keretében:

2021.12.15 szerda 18:30

2021.12.16 csütörtök 18:30

2021.12.17 péntek 18:30

Ezeken a napokon nem lesznek hajnali (roráte) szentmisék.

A lelkigyakorlatot vezeti: Tóth András Sándor atya veszprémi bírósági helynök.

A lelkigyakorlatot élőben közvetítjük az egyházközség YouTube csatornáján.

Gyónási lehetőség: lelkigyakorlat (szentmise) alatt és utána 20:00 óráig!

Gyónási lehetőség adventi időben: minden csütörtökön és pénteken reggel 5:30-6:00 ig, vasárnap 18:00-18:30-ig.

December 19-én a templomban 16: 00 órakor kezdődő szokásos koncert a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad. Megértésüket köszönjük!

A 2022-es évre szentmisét előjegyezni december 1-től lehet az irodában, kizárólag személyesen.

A szájmaszk viselése a szentmisék alatt a templomban és a templom előterében, valamint a sekrestyében is kötelező! Kérem a járványügyi előírások betartását!

Szemere János sk. plébános

November 28-án 17 órakor a templomban Jézus története

című zenemű hangzik el szöveges narrációval

Írta és előadja Benda Gábor

Hirdetés 2021. október 17.

A Szent Angéla Gimnázium szeretettel várja nyílt napjára az érdeklődőket november 4-én és 16-án, továbbá december 1-én.

A részletekért kattintson a képre.

90 napos lelkigyakorlat

Kedves Férfiak!

Most elsősorban hozzátok szólunk: egy különleges, csoportosan végezhető, 90 napos lelkigyakorlatra, az Exodus 90-re hívunk titeket....

21.11.18 Csillár felújítás.mp4

Korszerű LED-es fényforrásokkal újult meg a csillár. (1,5 perces videó)

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 2021. november 2-án azonnali hatállyal járványügyi rendelkezést léptetett életbe a Székesfehérvári Egyházmegyében.

– szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenységeken a hívek számára ismét kötelező a maszk viselése.

A rendelet teljes szövege a linkre kattintva olvasható:

A korábbi katekézis (ördögűzés / exorcizmus a sátán eredete) felvétele az archívumban látható.

Gräfl Jánosné - Jablonkay Mária tanítónő Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulójára, 1931-ben írt "Szent Erzsébet üzenete" című verse és Szent Erzsébet életének leírása:


Hirdetés 2021. november 14.

Továbbra is várjuk a ministránsok jelentkezését oltárszolgálatra! Jelentkezni lehet a sekrestyében, illetve Dezsényi Péternél és Taller Boncánál!

Hirdetés 2021.november 7.

Megjelentek újabb kiadványaink a „Kereszttől a kőtemplomig” és a „Solymár temploma és kegyképe" címmel. A kiadványokért 1000.-Ft adományt köszönettel veszünk. A könyvek a sekrestyében kaphatók!

Hirdetés 2021. október 31.

Megérkeztek a 2022-es naptárak. Az újságos asztalról megvásárolhatók.

November 28-án 17 órakor a templomban: Jézus története zenemű szöveges narrációval. Írta és előadja: Benda Gábor Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

Gyertyák még korlátozott számban kaphatók a sekrestyében.

Hirdetés 2021. október 23.

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni! Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János

plébános

Hirdetés 2021. október 10.

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittanteremben valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában! Felelős: Klingerné Anna

Szemere János sk.

Október 16-án a pilisszentiváni és a solymári hívek közös zarándoklaton vettek részt Péliföldszentkereszten.

November 3-tól 18 órai kezdettel a Mindenszentek napi temetői szentmise felvételét tekinthetik meg a PilisTV nézői. A műsor megnézhető továbbá a PilisTV honlapján, a PilisTV Facebook-oldalán, és a solymaronline.hu honlapon.

A felvétel a képre kattintva érhető el

A Katolikus Szeretetszolgálat 2083 Solymár, Rákóczi utca 4. alatti Szent József Otthon munkatársat keres konyhai kisegítő pozícióba.

Email-en várjuk a jelentkezéseket a mihalyi.eniko@szeretetszolgalat.hu címre.

A hirdetmény teljes szövege a gombra kattintva olvasható.

Szeptember 19-én a Corvinus Vegyeskar alapításának 25. évfordulója alkalmából kiváló zeneművészek közreműködésével koncertet adott templomunkban,.

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A sekrestyeház udvarán elkezdődtek a munkálatok! (Csapadékvíz elvezetése, udvar burkolata , közösségi tér kialakítása)

A zajjal járó munkálatokért megértésüket kérjük!

A KERESZTSZÜLŐI TISZTSÉG VÁLLALÁSÁNAK

KÁNONJOGI FELTÉTELEI

(Kivonat az Egyházi Törvénykönyvből)


872. kánon A keresztelendőnek, amennyiben lehetséges, adjanak keresztszülőt; ennek feladata, hogy a felnőtt keresztelendőnek a keresztény beavatásban segítségére legyen, a keresztelendő gyermeket pedig szüleivel együtt a keresztségre bemutassa és azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse.

A Szél-hegyen a keresztút egész évben látogatható:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

100 éves szentének gyűjtemény


A teljes szövegkönyv a gombokra kattintva érhető el

Június 20-án vasárnap 15 órakor német nyelvű szentmise keretében emlékeztünk a német nemzetiségű lakosság 311 évvel ezelőtti betelepítésére.

Úrnapi szentmise és körmenet

Barcsik Géza fotói

PLÉBÁNIAI FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

Idén emlékezünk templomunk felszentelésének 200. évfordulójára. Erre az alkalomra egyházközségünk rajzpályázatot hirdetett:

AZ ÉN TEMPLOMOM”

témában, a Solymáron élő óvodások, az alsó– és felső tagozatos gyermekek részére.

Az alkotásokat háromtagú szakmai zsűri bírálta el. Korosztályonként az első három helyezett és a különdíjasok kerültek jutalmazásra.

A díjakat, 2021. május 16-án a 10:30-as szentmise végén kapták meg a helyezést elért gyermekek.

Az alkotások megtekinthetők a hétvégi szentmisék előtt és után fél órával 2021. június 19-ig.

Mind a 42 beérkezett pályaműhöz gratulálunk! Köszönjük minden gyerek munkáját!

A Szervezők

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fotók: solymaronline.hu

ÓVODÁSOK

1. helyezett:

KOVÁCS ANNA 6 éves

2. helyezett:

VARGA IZABELLA 4 éves

3. helyezett:

TÖRÖK LUKÁCS 6 éves

Külön díj:

BODNÁR DÁVID 6 éves

ALSÓ TAGOZATOSOK

1. helyezett:

SZILÁGYI ORSOLYA 2/C.

2. helyezett:

AGÓCS MARTIN 1/A.

3. helyezett:

ZIMA SZIBILL 3/A.

Külön díj:

KISS DORINA 2. osztály

FELSŐ TAGOZATOSOK

1. helyezett:

ROCHLITZ RITA 13 éves

2. helyezett:

ENCZMANN SÁRA 12 éves

3. helyezett:

ZIMA ZELMA LILI 12 éves

Külön díj:

KISS NADIN 12 éves

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953 E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


Április 4. Húsvét vasárnap

A Szent Három Nap lezárása, a liturgikus év legnagyobb ünnepe.

Jézus nagypénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, Húsvét-vasárnap feltámadt.


Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett.

Az ünnepi miséken a föltámadt Krisztust ünnepeljük, akié a hatalom és dicsőség mindörökké.

Április 3. Nagyszombat

Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva.

Amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust.

Április 2. Nagypéntek

Végigjárva Jézus keresztútját biztosak lehetünk benne: az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem Húsvét. A Húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a végtelen jóság, Isten, a feltámadt Élet győzelme.

Április 1. Nagycsütörtök

Az utolsó vacsoranapja, amikor Jézus a Gecsemáné-kertben búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra.

A nagycsütörtök a gyász napja, ezért csütörtök estétől szombat estéig nincs harangozás

Az önkormányzat érintésmentes kézfertőtlenítőt adományozott templomunknak, amit a Településüzemeltetési Kft. szerelt fel. Közösségünk nevében köszönjük!

Dekrétum

Ebben az évben, a Covid-19 által okozott pandémia-helyzetben a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét meghosszabbítjuk egész november hónapra, úgy alkalmazva az ehhez szükséges feltételeket, hogy a keresztény nép védve legyen.

Maurus Card. Piacenza - Apostoli Penitencia

Nyilatkozat

Az alábbiakban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös nyilatkozatát olvashatják a susai Székesegyház elleni támadásról, mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel17,17-28).


Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

A külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…

Október 8.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Szent István király felajánlása óta nagyasszonyunknak tiszteljük a Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet népünk számára.

Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon. Amióta Szent István király elsőként a világon felajánlotta neki az országot, emlékezete él minden idők nemzedékeiben..

Talán sokszor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy milyen nagy szüksége van népünknek Mária közbenjárására, védelmére.

Szeptember 11-én pénteken zarándoklattal és a Fatimai kápolnánál tartott szentmisével kezdődött a solymári búcsú.

A solymári búcsú időpontja "Szűz Mária neve" ünnepe, közel a Kisboldogasszony - Szűz Mária születésnapjához.

"Szűz Mária neve" templomunk névadója.

A Mária kegykép pontosan azon a helyen áll ma is, ahol 250 éve egy útszéli keresztre akasztották, kőstációt, kápolnát, majd templomot emeltek köré. (Forrás: szepsolymar.hu)

Ne feledkezzünk meg a búcsú lényegéről!

A búcsú katolikus bűnbánati vallásgyakorlat, amely a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó ideig tartó büntetés elengedése.

Templomunk búcsúja idén szeptember 11-től 14-ig tart.

Augusztus 20.

Magyarország nemzeti,- és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. István - Szent István király emlékére. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország védőszentjének tiszteletére tartott – főünnepe.

Augusztus 20-án a 1/2 11-kor kezdődő szentmisét követően került sor az új kenyér megszentelésére.

A kenyereket és cipókat a Mentesi pékség, és a HEL pékségek biztosították.

Az ünnep fényét emelte, hogy a HEL pékség 2020-as év leginnovatívabb , burgonyás-rozmaringos kenyere megszentelve került első ízben a nagyközönséghez.

A Katolikus Karitász saját forrásból tízmillió forintos gyorssegéllyel segít Bejrútban a Libanoni Karitászon keresztül, amelyhez összefogás keretében lehet csatlakozni pénzadományokkal.

Pálos rendtörténeti kiállítás, Solymáron, a templom mellett - 2020. július 27- és 30., délelőtt 10 és este 6 óra között.

A vándorkiállítás a magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös, mindenki számára átélhető magyar örökséget mutatja be. Célja, hogy útja során ne csak a katolikus, s ne csak a hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem.

A nyolc részből, nyolc egymástól némiképp elkülönített tételből álló tárlat részeit az evangéliumi nyolc boldogság mondatai fűzik össze.

A kiállítás megtekintése mindenki számára térítésmentes!

A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

Június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Erdő Péter

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 19-én rendelkezett az egészségügyi válsághelyzet miatt a szentségek kiszolgáltatásáról:

Május 31-től vasárnaponként a régi miserend lépett életbe.

Csaba atya kéri a híveket, hogy a templomban és a szabadtéren kiemelten figyeljenek a továbbra is szigorú egészségügyi szabályokra, mint a másfél méteres védőtávolság betartása, a kézfogás és a fizikai érintkezések elkerülése!

Új logisztikai központ épült Székesfehérváron a Katolikus Karitász részére.

A képre kattintva olvasható a hivatalos sajtóközlemény.

Húsvét üzenete

Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre.

Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, de nem szabadította meg a világot a szenvedéstől.

Jézus szavai (Jn 16.33b): „Bízzatok, én legyőztem a világot !”

"Az Úr Jézus megjelent a feltámadása után: „Péternek, azután a tizenkettőnek, azután megjelent több mint ötszáz testvérnek (hívőnek) egyszerre, akik közül sokan ma is élnek. " Idézet Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből.

A járványügyi helyzet miatt Spányi Antal megyéspüspök úr 2021 Pünkösdjéig meghosszabbította az egyházközségi képviselő-testületi tagok kinevezésének érvényességét.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán szakdolgozat készült a templom 3D-s modellezéséről.

A fotogrammetria legújabb technikai felszereléseinek és szoftvereinek alkalmazásával készült mérések értékes adatokkal szolgálnak úgy a külső, mint a belső terek pontos felméréséről, formájáról.

Várjuk családok jelentkezését a plébániahivatalba a templom virágdíszítésére.

Befejeződött az adománygyűjtés a Budakeszi Hospice osztály javára. Dr Deák Ágnes levele:

Kedves Csaba atya !

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományokat az egész közösségnek, és a sok szervező munkáját a Plébános atyának! A Hospice Osztály dolgozói és jómagam nevében kívánunk Önnek áldott Karácsonyt!

dr Deák Ágnes

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.

4 évi előkészítő munka után elkészült a templom külső renoválása.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott anyagokkal és színekkel új megjelenést kapott a templom.

A munkálatok teljes költsége elérte a 90 millió forintot.

Ebből 70 millió forintot az egyházközség fizetett, 20mFt hitelt az egyházmegye biztosított.

A hitel törlesztéséhez az egyházközség várja a polgárok és vállalkozások adományait a Solymári Római Katolikus Plébánia vagy a Golgota Alapítvány számlájára.

A Solymár Római Katolikus Plébánia számlaszáma: MKB Bank, 10300002-10588224-49020018.

Akinek adóigazolásra van szüksége, a Solymári Golgota Alapítványon keresztül juttathatja el adományát.

A Golgota Alapítvány számlaszáma: K&H Bank10404065-40611862-00000000 .

Kapcsolattartó: Horányi Márton +36-30 964 6632

A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Számos közreműködővel ismét művészi értékű videót készített Milbich Tamás.

A téma, a képi effektusok, alatta Vivaldi és J.S.Bach zenéje alighanem minden hívő számára felejthetetlen élményt nyújt.

A videó az alábbi linken érhető el:

November 1. Mindenszentek ünnepe - Allerheiligen

Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja.

2000-től munkaszüneti nap, parancsolt ünnep.

November 2. Halottak napja

Imával, szentmisével és gyertyagyújtással emlékezünk elhunyt szeretteinkre.