Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymariplebania@gmail.com

Plébános:

Kiss Csaba

Elérhetősége:

Telefon: +36-30-602-8862

Világi lelkipásztori munkatárs: Milbich Tamás, Papp János

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéta: Sarlós Ágnes

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadás

Ügyintéző: Schokátz Györgyné (Katalin)

Helyettesítő: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-12 óra

Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Csaba atya kéri a híveket, hogy a templomban és a szabadtéren kiemelten figyeljenek a továbbra is szigorú egészségügyi szabályokra, mint a másfél méteres védőtávolság betartása, a kézfogás és a fizikai érintkezések elkerülése!

Május 18-tól újból nyitva a templom kapuja

A koronavírus-járvány miatti korlátozások változását követve - újra lesznek nyilvános szentmisék a solymári és a pilisszentiváni templomokban.

Solymáron hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 18 órától, a pilisszentiváni templomban hétfőn, kedden és pénteken 17 órától lesz szentmise és litánia.

A miserend az "Aktuális" oldalon olvasható.

A szentmiséket a hatályos egészségügyi szabályoknak megfelelően fogják megtartani.

Május 24. vasárnap

11:00-kor a pilisvörösvári ligeti templomból lesz élő közvetítés.

A logo-ra kattintva a PilisTV adása érhető el.

2020. május 17

Emlékezés Solymár német nemzetiségű lakóinak 1946-os kitelepítésre.

2020. április 26

Felhívás

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen a személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Kérjük, azok is adják le az rendelkezéseiket, akiknek nincs adójuk, vagy nem adnak be adóbevallást. (pl.: nyugdíjasok) !

Ez ezért lényeges, mert az Adóhivatal az egyházi 1% tekintetében a teljes szja. bevétel 1%-át elkülöníti, azokét is, akik nem adtak be rendelkezést. A befolyt összeg a rendelkezést tevők arányában lesz felosztva, azaz minél többen rendelkezünk, annál nagyobb hányad kerül a Magyar Katolikus Egyházhoz..

A kedvezményezett technikai száma, neve rovatba a

0011 – Magyar Katolikus Egyházat

kérjük megjelölni.

Az 1+1%-os rendelkezés ügyfélkapun vagy postán juttatható el a NAV-hoz.

Ügyfélkapuval nem rendelkezők a "19EGYSZA" nyomtatványt levélben küldhetik meg a NAV címére:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 1373 Budapest, Pf. 561.

A borítékot a ragasztáson aláírással kell ellátni!

Részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján:

Helyi alapítványunk:

Solymári Golgota Alapítvány

adószáma: 18668683-1-13.

020. évben szeretnénk megoldani, hogy a stáció képek véglegesen kihelyezésre kerülhessenek a Szél-hegyen. Aktuálissá vált a keresztek UV stabil újra festése, valamint Fatimai kápolnánál is fontos munkálatokat kell még elvégeznünk. Amennyiben egyetért Solymári Golgota Alapítvány céljaival, és támogatni kívánja munkáját, kérem ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át.

Köszönjük minden támogatónknak nagylelkűségét, kérjük a jövőben is kísérjék figyelemmel munkánkat!

Solymár - Fatimai kápolna

Szél hegy - keresztek

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dícsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

Kérem Mindenki figyelje a hatóságok utasításait és tartsa is be a kéréseiket, utasításaikat.

Kiss Csaba plébános

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Erdő Péter

Új logisztikai központ épült Székesfehérváron a Katolikus Karitász részére.

A képre kattintva olvasható a hivatalos sajtóközlemény.

Húsvét üzenete

Jézus feltámadt a halálból és mindenkit meghívott az örök életre.

Kereszthalálával megváltotta minden ember bűnét, de nem szabadította meg a világot a szenvedéstől.

Jézus szavai (Jn 16.33b): „Bízzatok, én legyőztem a világot !”

"Az Úr Jézus megjelent a feltámadása után: „Péternek, azután a tizenkettőnek, azután megjelent több mint ötszáz testvérnek (hívőnek) egyszerre, akik közül sokan ma is élnek. " Idézet Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Március 17-én kiadott átmeneti rendelkezései:

Március 19-én rendelkezett az egészségügyi válsághelyzet miatt a szentségek kiszolgáltatásáról:

A járványügyi helyzet miatt Spányi Antal megyéspüspök úr 2021 Pünkösdjéig meghosszabbította az egyházközségi képviselő-testületi tagok kinevezésének érvényességét.


Gokartozást nyerhetsz a kitartó otthoni tanulással!

1. Ehhez csupán annyit kell tenned, hogy a legtöbbet javítasz a félévi bizonyítványodon: az ebben a versenyszámban indulók közül az első öt legtöbbet javító gyermek jöhet gokartozni. Amennyiben holtverseny alakul ki sorsolással döntjük el, ki vehet részt a gokartozáson.

2. Ha a félévi bizid csak ötösökkel volt tele, és már nem tudsz javítani, akkor a kitűnő bizonyítványoddal is jó eséllyel gokartozást nyerhetsz: a csupa ötös osztályzatú gyerekek közül ötöt sorsolunk majd ki a benzingőzös versengésre.

3. Akkor sincs baj, ha az év végén esetleg nem annyira a bizonyítványodra, hanem a verstudásodra leszel büszke, ugyanis a legalább hét verset tudók közül öt gyerkőcöt sorsolunk majd ki gokartozásra.

Kiss Csaba plébános

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

A keddenkénti óvodás hittan elmarad.


A bérmálás és a bérmálási előkészítő oktatás a Püspökséggel egyeztetve őszi időpontra kerül át.

A várható új időpontról tájékoztatást fogunk adni.

A Passio 2020 április 4-re tervezett előadásai elmaradnak.

A passiojáték egy későbbi időpontban kerül bemutatásra.

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán szakdolgozat készült a templom 3D-s modellezéséről.

A fotogrammetria legújabb technikai felszereléseinek és szoftvereinek alkalmazásával készült mérések értékes adatokkal szolgálnak úgy a külső, mint a belső terek pontos felméréséről, formájáról.

Várjuk családok jelentkezését a plébániahivatalba a templom virágdíszítésére.

Befejeződött az adománygyűjtés a Budakeszi Hospice osztály javára. Dr Deák Ágnes levele:

Kedves Csaba atya !

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományokat az egész közösségnek, és a sok szervező munkáját a Plébános atyának! A Hospice Osztály dolgozói és jómagam nevében kívánunk Önnek áldott Karácsonyt!

dr Deák Ágnes

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.

4 évi előkészítő munka után elkészült a templom külső renoválása.

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott anyagokkal és színekkel új megjelenést kapott a templom.

A munkálatok teljes költsége elérte a 90 millió forintot.

Ebből 70 millió forintot az egyházközség fizetett, 20mFt hitelt az egyházmegye biztosított.

A hitel törlesztéséhez az egyházközség várja a polgárok és vállalkozások adományait a Solymári Római Katolikus Plébánia vagy a Golgota Alapítvány számlájára.

A Solymár Római Katolikus Plébánia számlaszáma: MKB Bank, 10300002-10588224-49020018.

Akinek adóigazolásra van szüksége, a Solymári Golgota Alapítványon keresztül juttathatja el adományát.

A Golgota Alapítvány számlaszáma: K&H Bank10404065-40611862-00000000 .

Kapcsolattartó: Horányi Márton +36-30 964 6632

A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Számos közreműködővel ismét művészi értékű videót készített Milbich Tamás.

A téma, a képi effektusok, alatta Vivaldi és J.S.Bach zenéje alighanem minden hívő számára felejthetetlen élményt nyújt.

A videó az alábbi linken érhető el: