Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki.

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs:

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéták: Bethlen Klára, Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Június 26 10:30 Szentmise a solymári római katolikus templomból - élő közvetítés

Hirdetés 2022. június 25.

Sok év kihagyása után sikerült június 20-24-ig az egyházközségi hittanos tábor megtartása. Nagy-nagy köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ennek a szervezői, lebonyolítói voltak. Nem utolsó sorban, de köszönöm a gyerekeknek (résztvevőknek), hogy semmiféle bonyodalmat, gondot nem okoztak a tábor ideje alatt és élvezték a tábor adta lehetőséget, kikapcsolódást, hangulatot. Hálásan köszönjük, aki valamilyen módon segítette az egyházközség hittanos táborát.

Június 27-én hétfőn 19 órakor képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.

Július 2-án és 3-án a Szentszék javára országos gyűjtést (Péter-fillér gyűjtést) tartunk templomainkban.

2022.augusztus 8-tól az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történhet.

Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól. Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

Szemere János sk.

plébános


Szentjánosbogár tábor - a Jezsuita Rend gyermek és ifjusági mozgalom felhívása

2022. július 10-16. között PILISSZENTIVÁN lesz az egyik ifjúsági tábor helyszíne a kettő közül. Erre körülbelül 70-90 17–21 éves fiatal érkezik az ország különböző pontjairól. Szállásukat házaknál szeretnénk megoldani, mint eddig minden Szentjánosbogár Lelki Napok alkalmával.

Hirdetés 2022. június 19.

A plébánia könyvtára június 20-tól augusztus 22-ig zárva tart.

Ebben az évben a Péter-fillér gyűjtést július 3-án tartjuk templomainkban.

Június 23-án pap-és diakónusszentelésre délelőtt 10:00 órakor kerül sor a Prohászka-emléktemplomban Székesfehérváron! Spányi Antal megyés püspök pappá szenteli Arany Ferenc és Ébner Vilmos diakónusokat! Imádkozzunk a jubiláns testvéreinkért is, akikkel a papszentelési misében adunk közösen hálát a szolgálat kegyelmeiért. A Prohászka Imaszövetség tagjait kérem, hogy kiemelten imádkozzanak ezen a napon a papi hivatásokért.

A templomban és a plébánián megtörtént a fűtés korszerűsítése. Új hatékonyabb gázkészülékek kerültek felszerelésre a régi elavult készülékek helyett.

A templomban a hangosítás felújítása is befejeződött. Mindkét felújítás kivitelezőinek hálásan köszönjük a gondos és precíz munkát.

A Jezsuita Rend Szentjánosbogár gyermek és ifjúsági mozgalma több éve szervez táborokat, más néven „lámpafényesítő napokat”. A részletek a külön felhívásban olvashatók.


Szemere János sk.

plébános

XVII.BI.T.O.T

Természetvédelmi és ornitológiai tábor

Természetvédelem és játék, sátorozás és tábortűz - ha érdekelnek az állatok, növények, vagy át akarod élni az igazi sátoros táborozést, akkor augusztus 5. és 13. között Galgahévizen a helyed!

János atya a hívek nevében is megköszöni Szabó István faszobrász úrnak, hogy a templomunk számára elkészített 2 db faperselyt, amivel meg tudjuk szüntetni a nyitott perselyezést. Elkészítése a járványhelyzetre való tekintettel is fontos volt számunkra. (pénz kézbevétele áldozás előtt).

A perselyeket a nagyajtó előtt helyeztük el. Köszönjük!

Előkészületek 2022-ben az úrnapi körmenetre.

A képre kattintva Schokátz János előénekessel hallhatjuk a "Súlyos gondok" kezdetű körmeneti éneket. A felvétel az 1970-es években készült.

Korábbi hirdetések

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A perselyadomány összege, melyet az Ukrajnai menekültek megsegítésére gyűjtöttünk, 451.610 Ft volt, melyet a Magyar Katolikus Karitász felé átutalással továbbítottunk. Adományukat hálásan köszönjük.

A plébánia hittantermeiben 2022.március 20-tól a református egyházközség 10 órától 11:15-ig Istentiszteletet tart, mivel náluk renoválás folyik. A képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy ezért kb. 3 hónapig igénybe vehetik a hittantermet.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

A Férfi Sátor szervezői szeretettel hívnak és várnak minden férfi érdeklődőt csoportjukba. Kéthetente keddi napokon vannak a találkozók a plébánián.

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Továbbra is várjuk a ministránsok jelentkezését oltárszolgálatra! Jelentkezni lehet a sekrestyében, illetve Dezsényi Péternél és Taller Boncánál.

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában! Felelős: Klingerné Anna.

A plébánia könyvtára vasárnaponként 11:30-tól 12 óráig szerdánként 10-től 12 óráig, pénteken 16:30-től 18 óráig áll nyitva a hívek számára a plébánia hittantermében!

Homor Ferenc könyvtáros elérhetősége:

mobil: +36 20 960 0409

e-mail: sokat.konyvtar@gmail.com

A plébánia könyvtára nyári szünetet tart június 20-tól augusztus 22-ig.

Megalakult Solymár Katolikus Egyházközség képviselő testülete.

Június 5-én, a pünkösdi nagymise keretében került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére.

Családi nap a plébánián - a PilisTV felvétele

Június 12-én vasárnap 15 órakor német nyelvű szentmise keretében emlékeztünk a német nemzetiségű lakosság 312 évvel ezelőtti betelepítésére.

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni! Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János sk.

plébános

Stációk a Szél-hegyen:

A stációk domborművei:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

FELHÍVÁS

A Solymár Római Katolikus Plébánia Támogató Szolgáltatás létrehozását tervezi.

Várjuk azon Solymáron, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron lakó családok jelentkezését igényfelmérés céljából, akiknek fogyatékossággal (látási, hallási, értelmi, mozgásszervi, halmozott vagy egyéb, pl. pervazív fejlődési zavar) élő családtagjuk van.

A jelentkezéseket (telefon és/vagy e-mail cím megadásával) szíveskedjenek vagy e-mailben (sarlose@yahoo.de) vagy postai úton (2083 Solymár, Templom tér 8.) eljuttatni hozzánk.

Szemere János plébános Sarlós Eszter kapcsolattartó

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről.

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban.

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál.

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel.

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát.

Keresztút a Biblia szavaival és a solymári kálvária domborműveivel:

Idén új fénnyel ragyog a csillár és a karácsonyfa (1,5-1.5 perces videók)

21.11.18 Csillár felújítás.mp4
21.12.14 Templomi karácsonyfa.mp4

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

90 napos lelkigyakorlat

Kedves Férfiak!

Most elsősorban hozzátok szólunk: egy különleges, csoportosan végezhető, 90 napos lelkigyakorlatra, az Exodus 90-re hívunk titeket....

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Gräfl Jánosné - Jablonkay Mária tanítónő Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulójára, 1931-ben írt "Szent Erzsébet üzenete" című verse és Szent Erzsébet életének leírása:


Október 16-án a pilisszentiváni és a solymári hívek közös zarándoklaton vettek részt Péliföldszentkereszten.

100 éves szentének gyűjtemény


A teljes szövegkönyv a gombokra kattintva érhető el

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953 E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

2020. június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.