Solymár Római Katolikus Plébánia

Szűz Mária Szent Neve templom

2083 Solymár, Templom tér 8.

Székesfehérvári Egyházmegye 

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

Bankszámla:  Solymár Római Katolikus Plébánia                 MBH Bank Nyrt.  65700062-10133297                                                   


1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki. 

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs: 

Dauner Henrik, Dezsényi Attila, Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök:  Dauner Henrik

Katekéták: Heilmann Diána, Laskó Beatrix, Szemere János

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes


Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna) 

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Hirdetés 2024. május 18. 

    Május 21-én kedden az óvodáshittan elmarad. 

    Májusban a gyóntatási rend:  péntek, szombat, vasárnap 17:45-18:15 óra

    A Ferenc pápa által 2024.január 21-én  meghirdetett imádság évében az augusztus 24. és november 30. közé eső szombatokon 8:00-tól 10:00-ig a templomban Boldog Bartolo Longo által megfogalmazott és a Szentszék által elismert Mária tisztelet ájtatosságával, a Rózsafüzér 15 szombatjával készülünk a 2025-ös szentévre.

    Május 25-én szombaton tartja a plébániai játszóház ez évi utolsó programját.  A patak-hegyi erdőbe hívjuk a gyerekeket pünkösdi kincskeresésre és számháborúra. Részletek a kihelyezett plakáton.

   Május 26-án vasárnap a délelőtti szentmise a szokástól eltérően 10:00-kor kezdődik. Utána koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartunk a Templom téren a hősi halottakról. 

   Május 26-án vasárnap 19:30-tól az esti szentmise után kb. másfélórás könnyűzenével támogatott dicsőítő SZENTSÉGIMÁDÁSRA várjuk szeretettel a kedves testvéreket.

   Május 27-én hétfőn 19 órakor egyházközségi képviselőtestületi ülést tartunk a plébánia tanácstermében.  


plébános

A júliusi hittantábor részletei a képre kattintva olvashatók

Részletei a képre kattintva olvashatók

 

l  Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik a NAGYHETET széppé tették az egyházközségünk számára:

l  Köszönöm a Templom tér és a plébánia területének tisztántartását,  és azoknak a munkáját, akik a teret ünnepi  hangulatba varázsolták.

l  A Golgota Alapítvány munkáját, a Golgota gondozását, a hangosítást.

l  Azoknak a csoportoknak, akik a nagyböjti keresztutakat megtartották, a Karitász csoportnak a nagypénteki keresztút vezetését a Golgotán. A Szél-hegyen vezetett gyerek keresztutat a szervezőknek és a résztvevőknek.

l  A kántorok, énekkarok, szólisták szolgálatát. Passió éneklését, német nyelvű felolvasás      megszervezését, felolvasását.

l  A templom takarításában segítőknek, a szertartások előkészítőinek és a sekrestyésnek a    munkáját.

l  A  körmenet megszervezésében segítőknek: azok szolgálatát, akik a lámpásokat, baldachint, húsvéti gyertyát és a  feltámadt Krisztus szobrot vitték.

l   A zenekar közreműködését.

l  A cserkészek segítségét, a szentsír őrzését, zászlók vitelét a körmeneten.

l  A lelkipásztori munkatársak és a ministránsok szolgálatát. 

l  Köszönjük a Polgárőrség és a Rendőrség segítségét, akik biztosították az útvonalat a körmenet idejére!

l  Az Önkormányzatunknak, akik engedélyükkel hozzájárultak, hogy a megszokott útvonalon haladhassunk!

Kívánok mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti ünnepeket!

Krisztus feltámadt, alleluja!

Valóban feltámadt!

Szemere János

plébános

Feltámadás - részlet a királyok királya című filmből

Stációk a Szél-hegyen:

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

A stációk domborművei:

 Részletek a képre klikkelve olvashatók.

2024-ben megjelenik Solymár Családkönyve/Ortsfamilienbuch

A solymári Családkönyvet a Németországban született, és ott élő, de solymári gyökerekkel rendelkező Franziska Milbich családfakutató írja. Már 25 éve gyűjti fáradhatatlanul az adatokat szabadidejét erre áldozva.

Aki szeretné a könyv megjelenését támogatni az alábbi számlára kérjük az összeget küldeni:

A számla címzettje: AKuFF

számlaszám: 1173 2033-2002 5043-0000 0000

BIC:OTPVHUHB   

Közlemény: OFB SOLYMÁR


Karécsonyra 100 karitász csomagot állítottak össze és juttattak el Karitász csoportunk munkatársai a rászorulókhoz. Hálásan köszönjük munkájukat. Szeretném továbbá megköszönni a beszerzéseket, a kedvezményeket a termékekre, melyet szinte minden cég adott, a lelki füzet és üdvözlőkártya nyomdai előkészítését és kinyomtatását, a sütemény adományokat a Hellebrandt Kft-nek (Horányi György).

Köszönjük az arlói adományok szállítását a Ford Solymár Szalay Kft-nek. Judit nővér a Ferences Kistestvérek nevében hálásan köszöni az adományt.

Szemere János

plébános

Részletek a képre kattintva olvashatók 

Az MKPK 2021. december 1-jével megválasztott az intézet vezetőjének.

Az OLI nem birtokolja a bölcsek kövét, de szeretné közkinccsé tenni azt a sok bölcsességet, ami az elmúlt időkben fölhalmozódott. Legyen közös minden kincsünk, azaz minden olyan ötletet, amit mások is tudnának alkalmazni az egyes területeken, osszunk meg egymással! Ezeket szívesen fogadjuk ezen az űrlapon.

Dr. Fábry Kornél 

Korábbi hirdetmények

Trixi néni hitoktató hirdetései:

Elsőáldozási előkészítő Solymáron: A 2023/2024 tanévtől változik az elsőáldozásra a felkészítés. Ezentúl heti rendszerességgel októbertől-május végéig plébániai előkészítő csoporthoz lesz kötött. Ezeknek a foglalkozásoknak az időpontja:  Plébánia hittanterem:   hétfő: 14:00-14:45 óra

Elsősorban a 3.évfolyamot érinti, de szeretettel várjuk azokat is, akik még nem részesültek az Oltáriszentségben és a Bűnbocsánat szentségében és ezt pótolni szeretnék.   Akiknek ez az időpont nem megfelelő, csatlakozhat/nak a pilisszentiváni felkészítő csoporthoz hétfőnként 15:00 órától.

Action Bible club foglalkozásokra várom a felső-tagozatos diákokat Pilisszentivánon kéthetente csütörtökön 16:00-17:30-ig. A foglalkozás első felében mindig egy bibliai történetet szeretnék közösen feldolgozni képregényes Biblián és játékokon keresztül. A foglalkozás második felében közösségépítő játékokkal várom a fiatalokat. 

A csoportok októbertől indulnak. Érdeklődni lehet János atyánál és Laskó Beatrix Trixi néni hitoktatónál.

2024-ben megjelenik Solymár Családkönyve.  A kiadványban szerepelni fognak a valaha Solymáron élt családok, személyek anyakönyvi adatai 1923-ig.  Aki szeretne hozzájutni ehhez a könyvhöz, kérjük mielőbb iratkozzon fel  Elischné Draxler Erzsébetnél: elischerzsi@draxler.hu vagy telefonon jelezze vásárlási szándékát a 06-30/354-6084 telefonszámon

  Köszönetet szeretnénk mondani a plébánia kültéri feszületének felújításában, illetve a sekrestyés ház ablakainak festésében  nyújtott munkájáért és segítségért Tarlós Istvánnak, Lucz Józsefnek, Elisch Jánosnak, Viszlay Bélának, és köszönjük az Iparegylet  anyagi támogatását 

Az Édesanyák Imaköre új imacsoportot szeretne indítani, melybe szeretettel hívnak minden érdeklődőt.  Alkalmaikon Szentes Judit szociális testvér vezetésével szentírási ima, szentségimádás lesznek. Havonta egyszer, szerda délután 17: 00 -18:30 között tartják az imádságot Hűvösvölgyben. Érdeklődni lehet Székelyné Márialigeti Borinál. Elérhetőségek a faliújságra kihelyezett plakáton.

Szemere János sk.

plébános

Weblapunk új KÖNYVTÁR oldallal bővült.

Az oldalon elérhető az elektronikus könyvtári katalógus, továbbá Homor Ferenc könyvtáros ajánlásai, és könyvismertetői a legújabb kiadványokról és aktuális írásokról.

A részletekért kattintson a képre

A képre kattintva a vasárnapi pápai szentmise felvétele látható

Felhívások, közlemények

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének kiszolgáltatását.  Kérjük, hogy személyesen vagy telefonon jelezzék a plébános felé, aki minden esetben eleget tesz ennek a megkeresésnek.

Dicséretes és nagyon ajánlott évente is megünnepelni a házassági évfordulókat szentgyónással, szentmisével szentáldozássa. Még inkább a 25., 50., 60., és így tovább a házassági évfordulókat. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat.

Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól. Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

Továbbra is szeretettel várjuk ministránsszolgálatra azokat a fiúkat, akik részesültek az első szentáldozásban, és a 10 év feletti lányokat, akik szívesen felolvasnának a szentmiséken.

Szemere János sk.

plébános

Karácsonyra befejeződött az orgona felújítása. A munkát Korb Gábor orgonaépítő mester végezte. A felújítás során cserére kerültek a megkopott alkatrészek, és újra lett hangolva az összes síp.

Karácsonykor, az éjféli mise előtt Kovács Márk adott orgonakoncertet, amiből részletet hallhatunk a lejátszás gombra klikkelve.

22.12.24 Kovács Márk koncert.mp3

Változott a bankszámlaszámunk

2022 november 14-től az egyházközség bankszámláját a Takarékbank vezeti:„Solymár Római Katolikus Plébánia”  Számlaszám: 65700062-10133297

Előzetes.mp4

A képre kattintva rövid előzetes hallható a lemezről.

A legszebb solymári templomi énekek gyűjteménye új CD lemezzel gazdagodott. Az énekesekkel és fúvósokkal kiegészített Solymári Hagyományőrző Asszonykórus előadásában csendülnek fel a 88-as mise énekei és a legszebb Jézus énekek.

A lemez anyagába került továbbá az „Im offner Bergland” és a „Hymne der Ungarndeutschen” - a helyi németség által jól ismert énekek.

A CD Magyarország kormánya támogatásával készült.


A Gladiátor sztárjára osztották Gabriele Amorth atya, a híres exorcista szerepét Julius Avery új filmjében.

Az ausztrál rendező és forgatókönyvíró, Julius Avery egy természetfeletti jelenségeket bemutató thrilleren dolgozik, amely Gabriele Amorth, a római egyházmegye egykori ördögűzője emlékiratain és életrajzán alapul.

János atya a hívek nevében is megköszöni Szabó István faszobrász úrnak, hogy a templomunk számára elkészített 2 db faperselyt, amivel meg tudjuk szüntetni a nyitott perselyezést.  Elkészítése a járványhelyzetre való tekintettel is fontos volt számunkra. (pénz kézbevétele áldozás előtt). 

A perselyeket a nagyajtó előtt helyeztük el. Köszönjük!

Korábbi hirdetmények

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben  valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában!                      Felelős: Klingerné Anna.

Megalakult Solymár Katolikus Egyházközség képviselő testülete. 

Június 5-én, a pünkösdi nagymise keretében került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére.

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni!  Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János  sk.

plébános

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

 gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről. 

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban. 

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál. 

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel. 

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

Ministránspróbák 

Várunk téged is közénk!

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül! 

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953                             E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait. 

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért. 

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is. 

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

2020. június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra. 

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.