Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki.

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs:

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök: Dauner Henrik

Katekéták: Bethlen Klára, Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes


Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

2022. november 27. 10:30 Szentmise a solymári római katolikus templomból - élő közvetítés

A szombat esti gyertyagyújtást követő szentmisén a kiegészített Hagyományőrző Asszonykórus az újonnan elkészült lemezén is szereplő 88-as mise énekeivel tette ünnepélyesebbé az első adventi ünnepnapot.

Hirdetés 2022. november 26.

Püspökatya rendelkezése szerint az új Római Misekönyv használata 2022. advent 1. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a Székesfehérvári Egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

Decemberben minden hétvégén a családokért imádkozunk. Az ima szövegét kihelyezzük a padokra.

A Karitász részére tartott országos gyűjtés összege: 221.000 Ft, melyet továbbítottunk a püspökség felé. Hálásan köszönjük.

A 2023-as évre már lehet miseszándékot kérni hivatali időben személyesen a plébánián.

November 29-én kedden 17 órakor óvodás hittant tartunk a plébánia hittantermében.

November 29-én 18:00 órakor a Német Nemzetségi Önkormányzat közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal Nagytermében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

December 1-én, december 8-án és december 15-én 17 órától 18:30-ig a plébánián kézműves foglalkozást tartunk. Bővebb felvilágosítást Kurcz Györgyi képviselőtől lehet kérni.

December 4-én vasárnap a fél tizenegyes misét követően ellátogat hozzánk Szent Miklós követe, hogy minden szentmisére járó gyermeket megjutalmazzon.

December 4-én vasárnap 17:00 órakor a Gulyás Vonósnégyes rövid koncertet ad a templomban. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.

December 1-től csak templomi, illetve plébániai programokat fogunk hirdetni. Megértésüket előre is köszönjük.

Kérjük, hogy aki még nem rendezte egyházközségi hozzájárulását, az lehetőleg december 15-ig tegye meg. Befizetését a sekrestyében is megteheti misék után.

Aki az MKB bankon keresztül átutalással rendezte a befizetést, az november 14-től már ne erre a folyószámlára fizesse be, mert a számla megszüntetésre kerül. Amennyiben továbbra is átutalással szeretné rendezni a hozzájárulását, a Takarékbank „Solymár Római Katolikus Plébánia” nevű nyitott folyószámlájára utalhat név és pontos lakcím megadásával. Számlaszám: 65700062-10133297

2022.december 17-én adventi vásárt rendezünk a Templom téren 14:00 és 20:00 óra között. Azok a kézművesek, árusok, akik szeretnének részt venni, kérjük a sekrestyében, vagy a plébánia hivatalában adják le jelentkezésüket, névvel, elérhetőséggel, hogy a szervező felvehesse velük a kapcsolatot. Köszönjük.

Szemere János sk.

plébános

A képre klikkleve olvasható a Katolikus Karitász részletes felhívása

Igazi lelki töltődest és zenei élményt nyűjtott a Magyar Örökség-díjjal jutalmazott Credo Kárpátaljai Együttes október 15-i műsora

Korábbi hirdetések.

Kérjük a híveket, hogy akik tudnak környezetükben rászoruló családokat, házaspárt, illetve egyedülálló személyeket, akiknek karácsonyra egy kis ajándékkal kedveskedhet az egyházközségünk, papírlapra írják rá azok neveit és címüket és tegyék be az üvegajtó előtt elhelyezett dobozba a jövő héten a szentmisék előtt vagy után. Legfeljebb 100 csomagot tudunk így összeállítani karácsonyra. Előre is köszönjük segítségüket.

December 10-től kapható a kiegészített Hagyományőrző Asszonykórus ”Legszebb solymári templomi énekek II.” című lemeze. Az előrendeléseket Marlokné Cservenyi Magdolnához kérjük eljuttatni.

A Heimatverein Falukör Egyesület szeretettel hív mindenkit „Advent im Heimatverein” karácsonyi rendezvényére, melynek helyszíne a Bauernhaus. Időpont: december 10-én 14:00-től 20:00 óráig. A zenei meglepetések mellett régi sváb finomságokkal, forralt borral, gyermekpunccsal, kézműves foglalkozással és egyebekkel várja az egyesület a falu apraját, nagyját.

Az adventi idő: november 28-tól december 23-ig tart. A rorate szentmiséket a Mária Rádió élőben közvetíti.

Köszönjük a plédeket, takarókat és hálózsákokat. A héten eljuttatjuk a Dózsa György útra. Aki még szeretne adakozni erre a célra, 2022 november 27-ig az esti mise végéig megtehetik a sekrestyében.

A Katolikus Rádió élő adásába rózsafüzér imádkozásra várjuk a jelentkezőket. Negyedévente egy szerda estét vesz igénybe. Akik szeretnének csatlakozni a meglévő csoportokhoz, a sekrestyében, vagy a plébánia hivatalában adják le nevüket, elérhetőségüket. Érdeklődni lehet Zséliné Érchegyi Ildikónál.

Október 2-a vasárnaptól minden hónap első vasárnapján 2O órakor ifjúsági szentmisét tartunk templomunkban, melyre a 15-30 év közöttieket várjuk elsősorban. Legközelebbi időpont november 6-a.

Azok a párok, akik 2023-ban kívánnak házasságot kötni, azoknak 2023 januárjától jegyesoktatást indít a plébánia. A jelentkezés a szükséges adatok/dokumentumok beszerzése, illetve a felkészülés mielőbbi elkezdése a fontos. Ezért kérjük a jegyespárokat, hogy időben jelentkezzenek Klingerné Anna irodavezetőnél hivatali időben, vagy telefonon.

Aki 2014.július 1. és 2019. december 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Klinger Mátyásné Annát a plébánián hivatali időben, vagy telefonon (06-30/312-2777) az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

Dicséretes és nagyon ajánlott évente is megünnepelni a házassági évfordulókat szentgyónással, szentmisével szentáldozássa. Még inkább a 25., 50., 60., és így tovább a házassági évfordulókat. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat.

Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól. Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

Iskoláskorú, 6 és 14 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek az iskolájukban nincsen lehetőség hittanórán részt venni, de fontosnak tartanák, és szívesen eljönnének a plébániánkra külön hittanra. Jelentkezni lehet János atyánál vagy Trixi néni hitoktatónál.

Továbbra is szeretettel várjuk ministránsszolgálatra azokat a fiúkat, akik részesültek az első szentáldozásban, és a 10 év feletti lányokat, akik szívesen felolvasnának a szentmiséken.

A plébánia könyvtára augusztus 24-től újra nyitva áll a kedves hívek számára. Nyitvatartási ideje: szerdán 10 órától 12-ig, és pénteken 16-18 óra között. Érdeklődni lehet Homor Ferenc könyvtár vezetőnél.

Szirmai Jánosnénak köszönjük a plébánia részére adományozott műanyag székeket.

Szemere János sk.

plébános

2022. szeptember 17. Könyvbemutató Rozványi Dávid - A Boldogságbolt

Szeptember 11 - Búcsú bapi szentmise a Corvinus Vegyekar közremáködésével

Solymár Szép Csillaga Templombúcsú alkalmából Egyházközségünk rajzpályázatot hirdetett Solymáron lakó gyermekek részére „Jelenetek a Szűzanya életéből”

dr. Fábry Kornél atya előadásának felvétele a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

2022. szeptember 10. 16:30 Pódiumbeszélgetés - élő közvetítés

A Gladiátor sztárjára osztották Gabriele Amorth atya, a híres exorcista szerepét Julius Avery új filmjében.

Az ausztrál rendező és forgatókönyvíró, Julius Avery egy természetfeletti jelenségeket bemutató thrilleren dolgozik, amely Gabriele Amorth, a római egyházmegye egykori ördögűzője emlékiratain és életrajzán alapul.


János atya a hívek nevében is megköszöni Szabó István faszobrász úrnak, hogy a templomunk számára elkészített 2 db faperselyt, amivel meg tudjuk szüntetni a nyitott perselyezést. Elkészítése a járványhelyzetre való tekintettel is fontos volt számunkra. (pénz kézbevétele áldozás előtt).

A perselyeket a nagyajtó előtt helyeztük el. Köszönjük!

2022. szeptember 17.

Pilisszentkereszt-Esztergom (22km)


Felhívások, tájékoztatók

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

A Férfi Sátor szervezői szeretettel hívnak és várnak minden férfi érdeklődőt csoportjukba. Kéthetente keddi napokon vannak a találkozók a plébánián.

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában! Felelős: Klingerné Anna.

Megalakult Solymár Katolikus Egyházközség képviselő testülete.

Június 5-én, a pünkösdi nagymise keretében került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére.

A plébánia könyvtára szerdán 10 órától 12-ig, és pénteken 16-tól 18 óra között tart nyitva a hívek számára a plébánia hittantermében!

Homor Ferenc könyvtáros elérhetősége:

mobil: +36 20 960 0409

e-mail: sokat.konyvtar@gmail.com

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni! Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János sk.

plébános

Stációk a Szél-hegyen:

A stációk domborművei:

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről.

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban.

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál.

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel.

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát.

Keresztút a Biblia szavaival és a solymári kálvária domborműveivel:

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953 E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

2020. június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.