Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki.

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs:

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök: Dauner Henrik

Katekéták: Bethlen Klára, Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

2022. október 2. 10:30 Szentmise a solymári katolikus templomból - élő közvetítés

Hirdetés 2022. október 1.

Október a Szűz Mária tiszteletére szentelt hónap. Ekkor imádkozzuk közösen a rózsafüzért. A közös ima összeköti a híveket, és mindannyiunkért szól. A régi hagyományokat követve minden nap - szerda kivételével este 6 órakor a Rózsafüzér Társulat tagjai tartják az imát. A beosztás név szerint az üvegajtón kihelyezett plakáton olvasható.

Október 4-én 17 órakor kedden óvodás hittan kezdődik a plébánia hittantermében.

Elsőcsütörtöki csendes SZENTSÉGIMÁDÁS időpontja október 6, az esti szentmisét követően.

Az október 2-i vasárnaptól minden hónap első vasárnapján 20 órakor IFJUSÁGI SZENTMISÉT tartunk templomunkban, amelyre a 15-30 év közöttieket várjuk elsősorban. Időpontok: október 2., november 6. és december 4.

Akik 2023-ban szándékoznak házasságot kötni, azoknak 2023 januárjától jegyesoktatást indít a plébánia. A jelentkezés, a szükséges adatok/dokumentumok beszerzése, illetve a felkészülés mielőbbi elkezdése a fontos. Jelentkezni lehet Klingerné Anna irodavezetőnél hivatali időben, telefonon vagy e-mailen.

Dicséretes és nagyon ajánlott évente is megünnepelni a házassági évfordulókat szentgyónással, szentmisével szentáldozássa. Még inkább a 25., 50., 60., és így tovább a házassági évfordulókat. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat.

Péliföldszentkeresztre zarándoklatot szervez a plébánia október 29-én. A különbusz fél 8-kor indul a Művelődési Ház elől. Részvételi díj: 2000.-Ft. Odaérkezéskor szentmise lesz, majd a most megáldott „Örömútjának” végig járása közben imádkozunk. Hazaérkezés kb. 3 órakor.

2022 október 1. és november 28.között népszámlálás lesz Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a Magyar Katolikus Egyház életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával bátran vallja meg római katolikus vagy görögkatolikus hitét. dr.Tóth Tamás az MKPK titkára


Szemere János sk.

plébános

2022. szeptember 17. Könyvbemutató Rozványi Dávid - A Boldogságbolt

Szeptember 11 - Búcsú bapi szentmise a Corvinus Vegyekar közremáködésével

Korábbi hirdetések

Aki 2014.július 1. és 2019. december 31. között részesült a keresztség, az elsőáldozás, a bérmálás vagy házasság szentségében, szíveskedjen felkeresni Klinger Mátyásné Annát a plébánián hivatali időben, vagy telefonon (06-30/312-2777) az adatok helyességének ellenőrzése céljából.

Október 15-én szombaton az esti szentmise után a Magyar Örökség Díjjal kitüntetett kárpátaljai Credo együttes rövid zenei koncerttel mutatkozik be.

2022.augusztus 8-tól az oltáriszentség szentmisén kívüli kiszolgáltatása csak a plébánoson keresztül történhet.

Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól. Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

A plébánia szentföldi zarándokutat hirdet ferences vezetéssel 2022.november 18. és 24. között. Részletek a www. szentfold.com oldalon olvashatók.

Iskoláskorú, 6 és 14 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek az iskolájukban nincsen lehetőség hittanórán részt venni, de fontosnak tartanák, és szívesen eljönnének a plébániánkra külön hittanra. Jelentkezni lehet János atyánál vagy Trixi néni hitoktatónál.

Továbbra is szeretettel várjuk ministránsszolgálatra azokat a fiúkat, akik részesültek az első szentáldozásban, és a 10 év feletti lányokat, akik szívesen felolvasnának a szentmiséken.

A 800.sz. Solymár Cserkészcsapat 4. és 5. osztályos fiúk jelentkezését várja a Sárkány őrsbe. Szeretettel várják az érdeklődőket az évkezdő kirándulásukra. Találkozás október 2-a vasárnap 14 óra a cserkészotthonnál - Templom tér 8/B. A program cserkészmisével zárul, ami 20:00 órakor kezdődik a templomban. Bővebb információ a hirdetőtáblán elhelyezett plakáton olvasható, vagy a Facebook oldalon.

Templomi vetélkedőt hirdetünk rejtvény-, matrica, pecsétgyűjtés kategóriában a szentmisére járó, Istent szerető gyermekek számára. Bővebb információt olvashatnak az üvegajtóra kihelyezett plakáton.

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2022/2023. évi Szent Imre ösztöndíj elnyerésére. A pályázatokat 2022.október 3-ig lehet benyújtani. Pályázhatnak azok a nappali munkarendben, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok, akik köznevelési intézmény, szakképző intézmény 9.-15. osztályos tanulói vagy diplomával még nem rendelkeznek, és felsőoktatási intézményben első felsőoktatási szakképzésben, vagy első diplomás képzésben vesznek rész. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni.Bővebb információ a MKPK weboldalán:

https://katolikus.hu/cikk/szent-imre-osztondij---palyazati-felhivas-a-20222023-tanevre

Telefon: +36-1/445-4587

E-mail: szentimrepalyazat@katolikus.hu

A plébánia könyvtára augusztus 24-től újra nyitva áll a kedves hívek számára. Nyitvatartási ideje: szerdán 10 órától 12-ig, és pénteken 16-18 óra között. Érdeklődni lehet Homor Ferenc könyvtár vezetőnél.

Szemere János sk.

plébános

Solymár Szép Csillaga Templombúcsú alkalmából Egyházközségünk rajzpályázatot hirdetett Solymáron lakó gyermekek részére „Jelenetek a Szűzanya életéből”

dr. Fábry Kornél atya előadásának felvétele a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról.

2022. szeptember 10. 16:30 Pódiumbeszélgetés - élő közvetítés

dr. Fábry Kornél atya szeptember 9-én János atyával közösen celebrálja a Fatimai Kápolnánál a zarándok szentmisét, utána 19:15-kor a templomban előadást tart az Eucharisztiáról.

A Gladiátor sztárjára osztották Gabriele Amorth atya, a híres exorcista szerepét Julius Avery új filmjében.

Az ausztrál rendező és forgatókönyvíró, Julius Avery egy természetfeletti jelenségeket bemutató thrilleren dolgozik, amely Gabriele Amorth, a római egyházmegye egykori ördögűzője emlékiratain és életrajzán alapul.


János atya a hívek nevében is megköszöni Szabó István faszobrász úrnak, hogy a templomunk számára elkészített 2 db faperselyt, amivel meg tudjuk szüntetni a nyitott perselyezést. Elkészítése a járványhelyzetre való tekintettel is fontos volt számunkra. (pénz kézbevétele áldozás előtt).

A perselyeket a nagyajtó előtt helyeztük el. Köszönjük!

2022. szeptember 17.

Pilisszentkereszt-Esztergom (22km)


Felhívások, tájékoztatók

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

A Férfi Sátor szervezői szeretettel hívnak és várnak minden férfi érdeklődőt csoportjukba. Kéthetente keddi napokon vannak a találkozók a plébánián.

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában! Felelős: Klingerné Anna.

Megalakult Solymár Katolikus Egyházközség képviselő testülete.

Június 5-én, a pünkösdi nagymise keretében került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére.

A plébánia könyvtára szerdán 10 órától 12-ig, és pénteken 16-tól 18 óra között tart nyitva a hívek számára a plébánia hittantermében!

Homor Ferenc könyvtáros elérhetősége:

mobil: +36 20 960 0409

e-mail: sokat.konyvtar@gmail.com

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni! Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János sk.

plébános

Stációk a Szél-hegyen:

A stációk domborművei:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről.

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban.

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál.

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel.

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát.

Keresztút a Biblia szavaival és a solymári kálvária domborműveivel:

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953 E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

2020. június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.