Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymariplebania@gmail.com

Plébános:

Kiss Csaba

Elérhetősége:

Telefon: +36-30-602-8862

Világi lelkipásztori munkatárs: Milbich Tamás, Papp János

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéta: Sarlós Ágnes

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadás

Ügyintéző: Schokátz Györgyné (Katalin)

Hétfő, kedd, péntek: 10-12 óra

Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Templom renoválás

4 évi előkészítő munka után elkezdődött a templom külső renoválása.

Tervezett munkálatok:

Az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által jóváhagyott anyagokkal és színekkel új megjelenést kap a templom.

A templom homlokzatának teljes körű felújítása - beleértve a templomtornyot és a sekrestyét is

Ereszcsatornák cseréje, nagyobb keresztmetszetű levezetőkkel, és a csapadékvíz bekötése a vízelvezető hálózatba.

Homlokzat vörösréz párkányfedéseinek felújítása, részbeni cseréje.

Kőszerkezetek (ablakkeretek, főhomlokzaton levő kővázák, torony pilaszterek, tisztítása, felújítása.

Toronyóra számlapjainak cseréje és a mozgatószerkezet korszerűsítése.

Megújulnak a templom főbejáratának kőrészei.

A renoválás során számos nem várt munka elvégzése vált szükségessé.

A felállványozást követően lehetővé vált a tetőhéjalás közelről történő vizsgálata.

Ennek eredménye lett, hogy a lokális tetőjavítás helyett, a cserepek állapota miatt a teljes tetőfedést cserélni kell. A tető ácsszerkezete jó állapotú, nem igényel javítást, cserét. Az új cserepezéshez új tetőlécezés készítése szükséges. A végleges technikai megoldás az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetés alatt áll.

A munkálatok teljes költsége 78 millió Ft.

A rekonstrukció befejezéséhez mintegy 18 millió Ft hiányzik.

Ahhoz, hogy a falu talán leginkább meghatározó jelképe méltó módon megújulhasson, az egyházközség várja a polgárok és vállalkozások adományait a Solymári Római Katolikus Plébánia vagy a Golgota Alapítvány számlájára.

A Solymár Római Katolikus Plébánia számlaszáma: MKB Bank, 10300002-10588224-49020018.

Akinek adóigazolásra van szüksége, a Solymári Golgota Alapítványon keresztül juttathatja el adományát.

A Golgota Alapítvány számlaszáma: K&H Bank10404065-40611862-00000000 .

Kapcsolattartó: Horányi Márton +36-30 964 6632

Emlékcserép

A bontásból 50 db cserepet számozással és emlékfestéssel láttunk el.

1 db cserépért 50e Ft-ot várunk el. A cserép árát a tető cseréjére fordítjuk. Aki teheti, természetesen nagylelkűen, nagyobb összeggel is hozzájárulhat az akcióhoz.

A cserepeket a plébánián lehet megvásárolni.


Spendensammlung in Deutsch: