Solymár Katolikus Egyházközség

Szűz Mária neve plébánia - Székesfehérvári Egyházmegye

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

Cím: 2083 Solymár, Templom tér 8.

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki.

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs:

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök: Horányi György

Katekéták: Bethlen Klára, Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes

Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna)

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Május 23. 19:00 - élő közvetítés

Hirdetés 2022. május 22.

Május 22-én vasárnap délután 16 órakor a templomban hálaadó imaalkalom lesz, melyet a Solymári Édesanyák Imacsoportja vezet. Szeretettel hívjuk a kedves híveket az Urat áldani.

Május 23-án hétfőn 19 órakor felnőtt katekézis lesz a templomban, melynek témája a Vatikán rendszere és felépítése.

Május 24-én kedden 17 órakor óvodás hittan a plébánia hittantermében.

Folytatódik az ingyenes gitártanfolyam a plébánia hittantermében. Május 27-én pénteken 17:30-ra a kezdőket, 18 órára pedig a haladókat várják. Kölcsön gitárt biztosítunk. Korhatár nincs, zenei képzettség nem szükséges.

Május 27-én pénteken 19:15 órakor gitáros dicsőítés lesz a templomban. Énekesek, zenészek csatlakozását is várja a gitáros kórus, aznap 18:30-tól 19:00-ig próba a hittanteremben.

Június 20-tól 24-ig nyári tábort tartunk a plébánián 7-12 éves korú gyermekek részére. Jelentkezni és érdeklődni lehet Sarlós Ágnes szervezőnél.

Jelentkezési lapot a sekrestyében vagy a plébánián hivatali időben lehet kérni.A plébániai hittantábor jelentkezési határideje május 31. Május 31-én kedden 19 órakor a plébánia hittantermében tájékoztatót tartunk a jelentkezők szüleinek.

Május 28-án szombaton 10 órakor szentmise keretében kerül kiszolgáltatásra a betegek szentsége. Kérem, hogy a kitöltött jelentkezési lapot, melyen a név, életkor, lakcím szerepel, erre a szentmisére hozzák magukkal. A betegek kenete gyónásköteles. Gyónási lehetőség a szentmise előtt lesz 9 órától. A szentmise után agapéval várjuk a kedves híveket a plébánia hittantermében.


Május 29-én vasárnap a fél tizenegyes szentmise után a Templom téren a Hősök Emlékműnél közös megemlékezést tartunk. Egyházközségünk az önkormányzattal közösen helyezi el a megemlékezés koszorúját.

Május 31-én kedden 21 órakor a Férfisátor összejövetelét tartjuk a plébánián. Ezen alkalommal Rosta Gergely előadó lesz a vendégünk. Az előadás témája a vallás változása a szociológus szemével.

Szemere János sk.

plébános

Májusban minden este (szerda kivételével) 18:15-kor májusi loretói litániát tartunk Szűz Mária tiszteletére a templomban, melyet 18:30-kor szentmise követ.

A plébánia könyvtára vasárnaponként 11:30-tól 12 óráig szerdánként 10-től 12 óráig, pénteken 16:30-től 18 óráig áll nyitva a hívek számára a plébánia hittantermében!

Homor Ferenc könyvtáros elérhetősége:

mobil: +36 20 960 0409

e-mail: sokat.konyvtar@gmail.com

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni! Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János sk.

plébános

Stációk a Szél-hegyen:

A stációk domborművei:

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

FELHÍVÁS

A Solymár Római Katolikus Plébánia Támogató Szolgáltatás létrehozását tervezi.

Várjuk azon Solymáron, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron lakó családok jelentkezését igényfelmérés céljából, akiknek fogyatékossággal (látási, hallási, értelmi, mozgásszervi, halmozott vagy egyéb, pl. pervazív fejlődési zavar) élő családtagjuk van.

A jelentkezéseket (telefon és/vagy e-mail cím megadásával) szíveskedjenek vagy e-mailben (sarlose@yahoo.de) vagy postai úton (2083 Solymár, Templom tér 8.) eljuttatni hozzánk.

Szemere János plébános Sarlós Eszter kapcsolattartó

Felhívás

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen a személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Kérjük, azok is adják le az rendelkezéseiket, akiknek nincs adójuk, vagy nem adnak be adóbevallást. (pl.: nyugdíjasok) !

Ez ezért lényeges, mert az Adóhivatal az egyházi 1% tekintetében a teljes szja. bevétel 1%-át elkülöníti, azokét is, akik nem adtak be rendelkezést. A befolyt összeg a rendelkezést tevők arányában lesz felosztva, azaz minél többen rendelkezünk, annál nagyobb hányad kerül a Magyar Katolikus Egyházhoz..

A kedvezményezett technikai száma, neve rovatba a

0011 – Magyar Katolikus Egyházat

kérjük megjelölni.

Az 1+1%-os rendelkezés többféle formában eljuttatható a NAV-hoz. Részletes tájékoztatás olvasható a NAV honlapján:

Szja 1+1% - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)

Solymári Golgota Alapítvány

adószáma: 18668683-1-13.

Legfontosabb feladataink a Fatimai kápolna „működtetése”, virágokkal való díszítése, az épület-, és a környezet karbantartása, valamint a Szél-hegyen lévő Golgota folyamatos fejlesztése, gondozása.

E két kiemelt projektünk mellett gondozzuk az útszéli kereszteket, kápolnákat, és támogatunk önálló szervezeti keretekkel nem rendelkező csoportokat (pl.: tánccsoportok; Nyugdíjas Klub; Traktoros találkozó; stb.)

Köszönjük minden támogatónknak nagylelkűségét, kérjük a jövőben is kísérjék figyelemmel munkánkat!

Marczis Ferenc atya, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papja, 1968 és 1972 között solymári káplán, április 25-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

"Generációk nőttek fel, papi hivatások születtek, és olyan természetesnek vette mindenki, hogy Marczis Ferenc atya mindig ott volt velük. "

A gombra kattintva olvasható a Magyar Kurir megemlékezése Ferenc atyáról

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről.

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban.

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál.

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel.

Zarándoklat Vácra

A St. Gerhards Werk Ungarn, Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete szeretettel hívja Önt

2022 május 7-én, szombaton, 10 órakor a Váci Hétkápolna templomában tartandó német nyelvű májusi ájtatosságára. ( 2600 Vác, Derecske dülő 2)

A német nyelvű misét Dr. Varga Lajos váci segédpüspök és Bernhard Kollmann, a Szent Erzsébet Német Nyelvű Katolikus Lelkészség plébánosa celebrálják, közreműködik a Budakeszi Hagyományőrző Egyesület Asszonykórusa Krizsán Edit vezényletével.

Információ:

Dr. Klincsek Pál ( St. Gerhards Werk elnöke)

Tel: +36 30 364 5562

Dr. Kőrösné Herein Mária (St. Gerhards Werk alelnöke)

Tel: +36 30 202 5322

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát.

Keresztút a Biblia szavaival és a solymári kálvária domborműveivel:

Spányi Antal megyés püspökünk kérése, hogy 2022.Pünkösdjéig minden egyházmegyés plébánián történjen meg az Egyházközségi Képviselőtestület tagjainak megválasztása!

Egyházközségünk csatlakozik a hazánkban 15. alkalommal megrendezésre kerülő Házasság hete programjaihoz.

Házasság hete

Az első esemény a 2022. február 12-én 10-13 óra között tartandó házaspárok túrája. A túrát a falu belterületén szervezzük, hossza 6 km. A túra végén forró italokkal és szerény ajándékkal fogadjuk a párokat a plébánián.

Jelentkezni lehet a solymarkatolikus@gmail.com e-mail címén, a sekrestyében vagy a plébániai irodán hivatali időben, a házastársak nevének, a házasságkötés évének és a gyermekek számának megadásával. Jelentkezési határidő 2022. február 6.

További információ a hirdetőtáblán, vagy a szervezőktől kapható:

Papp János+36-30 3110544

Idén új fénnyel ragyog a csillár és a karácsonyfa (1,5-1.5 perces videók)

21.11.18 Csillár felújítás.mp4
21.12.14 Templomi karácsonyfa.mp4

Ministránspróbák

Várunk téged is közénk!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

90 napos lelkigyakorlat

Kedves Férfiak!

Most elsősorban hozzátok szólunk: egy különleges, csoportosan végezhető, 90 napos lelkigyakorlatra, az Exodus 90-re hívunk titeket....

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül!

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Gräfl Jánosné - Jablonkay Mária tanítónő Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulójára, 1931-ben írt "Szent Erzsébet üzenete" című verse és Szent Erzsébet életének leírása:


Október 16-án a pilisszentiváni és a solymári hívek közös zarándoklaton vettek részt Péliföldszentkereszten.

100 éves szentének gyűjtemény


A teljes szövegkönyv a gombokra kattintva érhető el

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Erdő Péter

Június 20-án vasárnap 15 órakor német nyelvű szentmise keretében emlékeztünk a német nemzetiségű lakosság 311 évvel ezelőtti betelepítésére.

November 3-tól 18 órai kezdettel a Mindenszentek napi temetői szentmise felvételét tekinthetik meg a PilisTV nézői. A műsor megnézhető továbbá a PilisTV honlapján, a PilisTV Facebook-oldalán, és a solymaronline.hu honlapon.

A felvétel a képre kattintva érhető el

PLÉBÁNIAI FELHÍVÁS RAJZPÁLYÁZATRA

Idén emlékezünk templomunk felszentelésének 200. évfordulójára. Erre az alkalomra egyházközségünk rajzpályázatot hirdetett:

AZ ÉN TEMPLOMOM”

témában, a Solymáron élő óvodások, az alsó– és felső tagozatos gyermekek részére.

Az alkotásokat háromtagú szakmai zsűri bírálta el. Korosztályonként az első három helyezett és a különdíjasok kerültek jutalmazásra.

A díjakat, 2021. május 16-án a 10:30-as szentmise végén kapták meg a helyezést elért gyermekek.

Az alkotások megtekinthetők a hétvégi szentmisék előtt és után fél órával 2021. június 19-ig.

Mind a 42 beérkezett pályaműhöz gratulálunk! Köszönjük minden gyerek munkáját!

A Szervezők

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Fotók: solymaronline.hu

ÓVODÁSOK

1. helyezett:

KOVÁCS ANNA 6 éves

2. helyezett:

VARGA IZABELLA 4 éves

3. helyezett:

TÖRÖK LUKÁCS 6 éves

Külön díj:

BODNÁR DÁVID 6 éves

ALSÓ TAGOZATOSOK

1. helyezett:

SZILÁGYI ORSOLYA 2/C.

2. helyezett:

AGÓCS MARTIN 1/A.

3. helyezett:

ZIMA SZIBILL 3/A.

Külön díj:

KISS DORINA 2. osztály

FELSŐ TAGOZATOSOK

1. helyezett:

ROCHLITZ RITA 13 éves

2. helyezett:

ENCZMANN SÁRA 12 éves

3. helyezett:

ZIMA ZELMA LILI 12 éves

Külön díj:

KISS NADIN 12 éves

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953 E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait.

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért.

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is.

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


Az önkormányzat érintésmentes kézfertőtlenítőt adományozott templomunknak, amit a Településüzemeltetési Kft. szerelt fel. Közösségünk nevében köszönjük!

Nyilatkozat

Az alábbiakban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közös nyilatkozatát olvashatják a susai Székesegyház elleni támadásról, mint az örmény-azeri háború eszkalálódásának lehetőségéről.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szomorúan értesült arról, hogy a hegyi-karabahi konfliktusban október 8-án az azeri erők súlyos károkat okoztak a susai Megváltó Krisztus Székesegyházban. Osztozunk örmény keresztény testvéreink fájdalmában. A támadás jelentősen hozzájárulhat a harcok eszkalálódásához, azzal, hogy az etnikai konfliktus egyre inkább vallási színezetet ölt. Éppen ezért kérjük és felszólítjuk a konfliktusban érintett vallási vezetőket, keresztényeket és muszlimokat, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg mindent a további pusztítás megakadályozásáért, a harcok beszüntetéséért és a békés rendezésért. „… hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel17,17-28).


Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

A külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…

Szeptember 11-én pénteken zarándoklattal és a Fatimai kápolnánál tartott szentmisével kezdődött a solymári búcsú.

A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

Június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán szakdolgozat készült a templom 3D-s modellezéséről.

A fotogrammetria legújabb technikai felszereléseinek és szoftvereinek alkalmazásával készült mérések értékes adatokkal szolgálnak úgy a külső, mint a belső terek pontos felméréséről, formájáról.

Várjuk családok jelentkezését a plébániahivatalba a templom virágdíszítésére.

Befejeződött az adománygyűjtés a Budakeszi Hospice osztály javára. Dr Deák Ágnes levele:

Kedves Csaba atya !

Nagyon szépen köszönjük a nagylelkű adományokat az egész közösségnek, és a sok szervező munkáját a Plébános atyának! A Hospice Osztály dolgozói és jómagam nevében kívánunk Önnek áldott Karácsonyt!

dr Deák Ágnes

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.

Korábbi hirdetések

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A perselyadomány összege, melyet az Ukrajnai menekültek megsegítésére gyűjtöttünk, 451.610 Ft volt, melyet a Magyar Katolikus Karitász felé átutalással továbbítottunk. Adományukat hálásan köszönjük.

A plébánia hittantermeiben 2022.március 20-tól a református egyházközség 10 órától 11:15-ig Istentiszteletet tart, mivel náluk renoválás folyik. A képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy ezért kb. 3 hónapig igénybe vehetik a hittantermet.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

A Férfi Sátor szervezői szeretettel hívnak és várnak minden férfi érdeklődőt csoportjukba. Kéthetente keddi napokon vannak a találkozók a plébánián.

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Továbbra is várjuk a ministránsok jelentkezését oltárszolgálatra! Jelentkezni lehet a sekrestyében, illetve Dezsényi Péternél és Taller Boncánál.

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában! Felelős: Klingerné Anna.