Solymár Római Katolikus Plébánia

Szűz Mária Szent Neve templom

2083 Solymár, Templom tér 8.

Székesfehérvári Egyházmegye 

III. Budai kerület

II. Lelkipásztori körzet

E-mail: solymarkatolikus@gmail.com

Bankszámla:  Solymár Római Katolikus Plébánia                 Takarékbank Zrt.  65700062-10133297                                                   


1995-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Német-lengyel szakon tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. 2004-ben felvételt nyertem a Székesfehérvári Egyházmegye papnövendékei közé. 2010-es szentelésemet követően három évig tanultam Rómában, ahol egyházjogi licenciát szereztem. 2014-től bíróként, 2017-től a bíróság vezetőjeként tevékenykedem a lelkipásztori szolgálat mellett. Spányi Antal püspök atya 2021. március 14-vel Solymár és Pilisszentiván plébánosává nevezett ki. 

Szemere János plébános

Mobil: +36 (30) 408 6180

Email: szemerejanos@hotmail.com

Világi lelkipásztori munkatárs: 

Homor Ferenc, Milbich Tamás, Papp János, Sarlós Ágnes

Képviselőtestületi elnök:  Dauner Henrik

Katekéták: Bethlen Klára,  Laskó Beatrix

Egyházközségi karitászvezető: Sarlós Ágnes


Plébániahivatal ügyfélfogadási rendje:

Ügyintéző: Klinger Mátyásné (Anna) 

Hétfő, kedd, péntek: 10-13 óra Csütörtök: 14-17 óra

Hivatali telefonszám: (26) 360 341

Szentmise élő közvetítés

Hirdetés - január 29.

Január 31-én 17 órakor kedden óvodás hittan lesz a plébánián.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án csütörtökön 18:30-kor János atya szeretettel várja a családokat, gyermekeket, fiatalokat a Templom téren kezdődő gyertyaszentelésre és utána a szabadtéri, templom körüli gyertyás körmenetre és az azt követő szentmisére.

Rossz idő esetén a templomban lesz megtartva a szertartás és a szentmise. Ebben az esetben a gyermekekkel fogjuk a templomon belül a gyertyás körmenetet vezetni.

A Rózsafüzér Társulat „ Szent Margit” bokor tagjai részére találkozó lesz február 3-án pénteken.  A szentségimádás után 18 órakor közös rózsafüzért mondunk  a” békéért” a templomban.  A szentmise után a hittanteremben rövid beszélgetést tartunk. Érdeklődni lehet Zséliné Érczhegyi Ildikónál.

Továbbra is kérjük a  jegyespárok  jelentkezését, akik 2023-ban szeretnének házasságot kötni, hogy a jegyesoktatást időben el tudjuk kezdeni.

Súlyos betegek és haldoklók esetében javasolt kérni a betegek kenetének kiszolgáltatását.  Kérjük, hogy személyesen vagy telefonon jelezzék a plébános felé, aki minden esetben eleget tesz ennek a megkeresésnek.

Szemere János sk. plébános

Március 2. és 5. között (csütörtöktől-vasárnapig) egyházközségünkbe jön missziózni 13 verbita atya/testvér. Celebrálnak szentmisét, vezetnek előadásokat, keresztutat, imát - és gyóntatnak. Az elszállásukban kéri János atya a hívek segítségét. Ez 3 éjszakát, valamint reggelit és vacsorát jelent. Jelentkezni lehet a plébánián hivatali időben. Előre is köszönjük segítségüket.

Bérmálás

Október 28-án  szombaton 16 órakor lesz Solymáron a bérmálás szentségének kiszolgáltatása.

Bérmálkozó az lehet, aki 2023 december 31-ig betölti 14-ik életévét és elsőáldozott. A bérmálásra való jelentkezés határideje 2023 február 12. Jelentkezési lapot a sekrestyében, illetve a plébánián hivatali időben kérhetnek. 

A bérmálást tíz felkészítő beszélgetés előz meg szombatonként 10:30-kor. A jelentkezési lapon a felkészítés időpontjai fel vannak tüntetve. A felkészítőlön a megjelenés kötelező. Bármi okból történő hiányzás esetén a bérmálkozónak vizsgáznia kell. 

Az első találkozás alkalmával, február 18-án minden tájékoztatást megkapnak, ezért nagyon fontos ezen alkalommal feltétlenül részt venni bérmálkozónak, szülőnek és a bérmaszülőknek is.

A késve érkezett jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

Szemere János sk.

plébános

Karácsonyra befejeződött az orgona felújítása. A munkát Korb Gábor orgonaépítő mester végezte. A felújítás során cserére kerültek a megkopott alkatrészek, és újra lett hangolva az összes síp.

Karácsonykor, az éjféli mise előtt Kovács Márk adott orgonakoncertet, amiből részletet hallhatunk a lejátszás gombra klikkelve.

22.12.24 Kovács Márk koncert.mp3

Változott a bankszámlaszámunk

2022 november 14-től az egyházközség bankszámláját a Takarékbank vezeti:„Solymár Római Katolikus Plébánia”  Számlaszám: 65700062-10133297

Előzetes.mp4

A képre kattintva rövid előzetes hallható a lemezről.

A legszebb solymári templomi énekek gyűjteménye új CD lemezzel gazdagodott. Az énekesekkel és fúvósokkal kiegészített Solymári Hagyományőrző Asszonykórus előadásában csendülnek fel a 88-as mise énekei és a legszebb Jézus énekek.

A lemez anyagába került továbbá az „Im offner Bergland” és a „Hymne der Ungarndeutschen” - a helyi németség által jól ismert énekek.

A CD Magyarország kormánya támogatásával készült.


Felhívások, közlemények

A Katolikus Rádió élő adásába rózsafüzér imádkozásra várjuk a jelentkezőket. Negyedévente egy szerda estét vesz igénybe. Akik szeretnének csatlakozni a meglévő csoportokhoz, a sekrestyében, vagy a plébánia hivatalában  adják le nevüket, elérhetőségüket. Érdeklődni lehet Zséliné Érchegyi Ildikónál.

Október 2-a vasárnaptól minden hónap első vasárnapján 2O órakor ifjúsági szentmisét tartunk templomunkban, melyre a 15-30 év közöttieket várjuk elsősorban. Legközelebbi időpont november 6-a.

Azok a párok, akik 2023-ban kívánnak házasságot kötni, azoknak 2023 januárjától jegyesoktatást indít a plébánia. A jelentkezés a szükséges adatok/dokumentumok beszerzése, illetve a felkészülés mielőbbi elkezdése a fontos. Ezért kérjük a jegyespárokat, hogy időben jelentkezzenek Klingerné Anna irodavezetőnél hivatali időben, vagy telefonon.

Dicséretes és nagyon ajánlott évente is megünnepelni a házassági évfordulókat szentgyónással, szentmisével szentáldozássa. Még inkább a 25., 50., 60., és így tovább a házassági évfordulókat. Szeretettel várjuk a jubiláló házaspárokat.

Aki házhoz kéri az oltáriszentséget, név és cím megadásával igényelheti a plébánostól. Aki elsőpénteken kéri az oltáriszentség liturgián kívüli kiszolgálását, szintén név és cím megadásával igényelheti.

Iskoláskorú, 6 és 14 év közötti gyermekek jelentkezését várjuk, akiknek az iskolájukban nincsen lehetőség hittanórán részt venni, de fontosnak tartanák, és szívesen eljönnének a plébániánkra külön hittanra. Jelentkezni lehet János atyánál vagy Trixi néni hitoktatónál.

Továbbra is szeretettel várjuk ministránsszolgálatra azokat a fiúkat, akik részesültek az első szentáldozásban, és a 10 év feletti lányokat, akik szívesen felolvasnának a szentmiséken.

Püspökatya rendelkezése szerint az új Római Misekönyv használata 2022. advent 1. vasárnapjától kötelezően bevezetésre kerül a Székesfehérvári Egyházmegyében. A legfontosabb változásokat a padokra kihelyezett lapon találjuk.

A Karrier Katolikus Szeretetszolgálat ápoló-gondozó és terápiás munkatársat keres. Bővebb információ megtalálható a faliújságon.

Hálásan köszönjük a Karitász csoportunk tagjainak áldozatos munkáját, akik 100 fő részére összeállították és személyesen átadták karácsonyi ajándékunkat időseink, betegeink részére. Szeretnénk megköszönni a „Hellebrandt Kft.”-nek  a sütemény-, illetve  a Templom téri „Vitaminöböl” által felajánlott gyümölcs adományát.

Szirmai Jánosnénak köszönjük a plébánia részére adományozott műanyag székeket.

     Szemere János sk.

     plébános

A képre klikkleve olvasható a Katolikus Karitász részletes felhívása

Solymár Szép Csillaga Templombúcsú alkalmából Egyházközségünk rajzpályázatot hirdetett Solymáron lakó gyermekek részére „Jelenetek a Szűzanya életéből” 

A Gladiátor sztárjára osztották Gabriele Amorth atya, a híres exorcista szerepét Julius Avery új filmjében.

Az ausztrál rendező és forgatókönyvíró, Julius Avery egy természetfeletti jelenségeket bemutató thrilleren dolgozik, amely Gabriele Amorth, a római egyházmegye egykori ördögűzője emlékiratain és életrajzán alapul.

János atya a hívek nevében is megköszöni Szabó István faszobrász úrnak, hogy a templomunk számára elkészített 2 db faperselyt, amivel meg tudjuk szüntetni a nyitott perselyezést.  Elkészítése a járványhelyzetre való tekintettel is fontos volt számunkra. (pénz kézbevétele áldozás előtt). 

A perselyeket a nagyajtó előtt helyeztük el. Köszönjük!

Korábbi hirdetmények

Szentmisékre szeretettel hívjuk és várjuk felolvasók jelentkezését az olvasmányok és a hívek könyörgésének felolvasására. Feliratkozni a sekrestyében lehet, ahol jelezhetik melyik szentmisén kívánnak felolvasni.

A solymári Édesanyák Imaköre egy újonnan induló csoportba hívja az édesanyákat, nagymamákat! Alkalmainkon a Szentírást olvasva, énekelve együtt imádkozunk gyermekeinkért, Solymárért, az Egyházért és minden emberért! Időpont közös megegyezés szerint! Szeretettel várják az érdeklődők jelentkezését Deák Ági és Székelyné Márialigeti Bori. Telefonszám: +36 20 828 9118

A Férfi Sátor szervezői szeretettel hívnak és várnak minden férfi érdeklődőt csoportjukba. Kéthetente keddi napokon vannak a találkozók a plébánián.

Jelentkezni, illetve érdeklődni János atyánál lehet. Tel: 06 30 4086180

Szeretném kérni, hogy azok, akik a hittan-teremben  valamilyen összejövetelt, megbeszélést, próbát szeretnének tartani, időben jelezzék az irodában!                      Felelős: Klingerné Anna.

Megalakult Solymár Katolikus Egyházközség képviselő testülete. 

Június 5-én, a pünkösdi nagymise keretében került sor a képviselők ünnepélyes eskütételére.

A plébánia könyvtára szerdán 10 órától 12-ig, és pénteken 16-tól 18 óra között tart nyitva a hívek számára a plébánia hittantermében!  

Homor Ferenc könyvtáros elérhetősége:

mobil: +36 20 960 0409

e-mail: sokat.konyvtar@gmail.com

Keresztelés rendje

Kérem, hogy a keresztelést egy hónappal előbb jelezzék, hogy a keresztszülők a szükséges igazolásokat be tudják szerezni!  Az igazolásokat az irodában csak személyesen, hivatali időben tudjuk elfogadni! (Telefonon, e-mailen nem.)

Keresztszülő csak az lehet, aki római katolikusnak van megkeresztelve, elsőáldozott, bérmálkozott, illetve szentségi házasságban él, vagy hajadon, nőtlen! Akinél bármelyik feltétel hiányzik, az a keresztelésnél csak tanúi tisztséget tölthet be, ezért törekedjünk arra, hogy legalább az egyik fél, mindegyik kritériumnak megfeleljen! Köszönöm megértésüket.

Szemere János  sk.

plébános

Stációk a Szél-hegyen:

A stációk domborművei:

Egész évben látogatható a Szél hegyen a Kálvária a kihelyezett domborművekkel

Egy méltatlanul elfeledett nagyvonalú mecénás

 gróf Karátsonyi Guido Solymár, Pilisszentiván és Pilisvörösvár földesura

a rózsaesküvő hagyomány alapítója emlékére,

az 1882.május 10-én tartott első rózsaesküvő 140. évfordulója alkalmával


Jablonkay Mária írása


21.12.1 CD előzetes v2.mp4

A képre klikkelve rövid előzetes hallható a lemezről. 

Karácsonykor felcsendültek a legszebb régi templomi dallamok a "A legszebb solymári templomi énekek" CD-ről a solymári otthonokban. 

A lemez megvásárolható 2000 forintért Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál. 

Tel.: +36-30 8420323

A nemrégiben megjelent, Die schönsten Kirchenlieder aus Schaumar I.A legszebb solymári templomi énekek I. című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az Újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk főként a Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel. 

Január 15-től változtak az egyházmegyére vonatkozó stóladíjak. A díjak az "Aktuális" fülön és a faliújságon olvashatók.

A Kormány rendelkezéseivel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 7-től a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre vonatkozóan az alábbi rendelkezések lépnek érvénybe.

Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása.

Engedélyezzük a gyóntatószékben történő gyóntatást, a perselyadományok felajánláskor való összegyűjtését és a szenteltvíztartók használatát.

Keresztút a Biblia szavaival és a solymári kálvária domborműveivel:

Ministránspróbák 

Várunk téged is közénk!

Lapszemle

Ha ma nem foglalkozunk fiataljainkkal, holnapután már késő lesz...


A solymári Szűz Mária Neve római katolikus plébánia gitáros kórusa szeretettel vár minden énekelni, zenélni vágyó kedves hívet, korhatár nélkül! 

Részt veszünk a havi rendszerességű gitáros szentmiséken , a közösségépítésben és plébániai programok szervezésében. Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy facebook-on: https://www.facebook.com/gitaroskorussolymar

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Megújult a Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata. Az egyházmegye kórházlelkészeinek munkáját kórházi lelkigondozók segítik. Küldetésük a betegek, hozzátartozók és kórházi dolgozók meghallgatása, kísérése, lelki támogatása. Telefonos lelkigondozói vonaluk az egyházmegye egész területéről hívható.

Telefonszám: - 0630-73 55 953                             E-mail: info@korhazlelkeszseg.hu

Tartsuk meg továbbra is Csaba atya felhívását, és a fohászba foglaljuk bele Csaba atya nevét is:

Közös imára hívom az egyház-közösségünk tagjait. 

Minden nap, amikor este 20.00-kor megszólal templomunk harangja, imádkozzuk közösen az Úrangyala imádságot, egy Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és egy Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek imádságokat .

Mondjunk egy fohászt a koronavírus betegeiért, az őket ápoló orvosokért, ápolókért, magyar hazánkért és egyházközségünkért. 

Az ima ereje összetartja egyházközségünket és közösségben maradhatunk Istennel és egymással is. 

DEKRÉTUM

A Ferenc pápa által – Szent József, az egyetemes Egyház védőszentjévé nyilvánításának 150. évfordulója kapcsán – bejelentett Szent József Évre szóló különleges búcsúk ajándékának ismertetése.


A nemzeti összetartozás, a trianoni békediktátum napja

2020. június 4-én szentmisével egybekötött emlékmű avatással emlékeztünk a 100 évvel ezelőtt - június 4-én aláírt - békediktátumra. 

HSzZS fotói a templomról és a térről / 2020.02

Templom renoválás

A felújított templom és a felszentelés a képre kattintva látható a PilisTV felvételén. Felújított templomunkat december 13-án 17.00-kor Spányi Antal püspökatyánk szentmise keretében áldotta meg.